Regjeringen godkjenner skyting av 26 ulver (foreløpig)

Innstillingene fra rovviltnemndene om lisensfelling av ulv vinteren 2017-2018, utløste tidligere kraftige protester fra naturvernhold. Nå har regjeringen levert første del av sitt ulvevedtak for hele landet.

Opprinnelig ba rovviltnemndene i fjor om at 47 ulver skulle skytes, men fikk da nei til 32, ja til 15.

Ifølge VG godkjenner regjeringen nå lisensfelling av inntil 26 ulver utenfor ulvesonen når jakten starter 1. oktober. Klagene på vedtakene i viltnemndene er ferdigbehandlet, og avslås blant annet fordi «skadepotensialet utvilsomt er til stede i beiteprioriterte områder», slik Klima- og miljøminister Vidar Helgesen uttaler det.

– Dette vedtaket er i tråd med den todelte målsettingen om å ha både beitedyr og rovvilt i Norge. Skadepotensialet er utvilsomt til stede i beiteprioriterte områder, og klagene avslås blant annet av denne årsaken, sier Helgesen til NTB.

Fellingstillatelsene blir slik, ifølge VG:

  • Region 4 og 5 (Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark): Vedtak om lisensfelling av inntil 12 ulv, slik viltnemndene ba om.
  • Region 3 (Oppland): Inntil 7 ulv
  • Region 6 (Trøndelag og Møre og Romsdal): inntil 2 ulv
  • Region 1 (Vest-Norge) var det allerede fattet vedtak om tidligere: inntil 3 ulv
  • Region 2 (Sør-Norge): inntil 2 ulv

«Absurd forvaltning»

Naturvernforbundet sendte 13. juli et brev til rovviltnemnd 4 og 5 og protesterte mot fellingsforslagene for Hedmark og Akershus, på tilsammen 36 dyr. Der slår forbundet fast at en nedskytning i tråd med innstillingen til vedtak vil innebære at mer enn halvparten av alle norske ulver og 50 % av de fire helnorske ynglingene blir tatt ut.

I sitt brev kaller Naturvernforbundet dette for «en absurd forvaltning av en fredet og kritisk truet art.»

Det rettes en rekke anklager mot innstillingen, dens begrunnelse og at det etter forbundets oppfatning er i strid med både Stortingets ulvevedtak av 2016, Stortingsforlikene fra 2004 og 2011, Naturmangfoldloven og Norges forpliktelser i henhold til Bernkonvensjonen.

Les hele brevet fra Naturvernforbundet her.

Uviss skjebne for 24 ulver innenfor sonen

Naturvernforbundet skriver også at det er uakseptabelt at sekretariatet til rovviltnemdene «vinkler argumenter og faktagrunnlag på en slik måte at det tilpasses en svært høy lisenskvote».

Nå er altså 26 fellinger utenfor ulvesonen godkjent av regjeringen. Viltnemndene vil også felle 24 ulver innenfor ulvesonen i Hedmark og Oppland, og regjeringen har frist til nyttår med å bestemme hvordan dette vil bli.

Miljødirektoratet har bedt regjeringen om å skyte færre ulv enn det viltnemndene har bedt om i disse områdene.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?