Av sauene som ble tatt av rovdyr i fjor, ble det fastslått at 1945 var tatt av ulv.. Ill.foto: Pixabay.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Norsk ulveforvaltning er i strid med både Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen, mener WWF Verdens Naturfond og har tatt ut stevning mot staten.

Ingrid Lomelde, WWF. (Foto: WWF)

Saken er i gang i Oslo tingrett, parallelt med at klimarettssaken pågår.

– Det er pinlig for den såkalte miljønasjonen Norge at vi har en ulveforvaltning som sørger for at ulven er kritisk truet, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF, på organisasjonens hjemmesider.

Under rettssaken stiller KLD på vegne av staten, og Norges Bondelag, Skogeierforbundet og Norges jeger- og fiskeforbund er blant de som bidrar med advokatbistand.

WWF Verdens Naturfond vil at domstolene skal avgjøre om norsk ulveforvaltning bør endres, og i stevningen er det også satt fram krav om at det midlertidig blir iverksatt forføyning av årets ulvejakt slik at den stanser umiddelbart. Dette kravet gjelder ulver som lever utenfor ulvesonen i region 4 og 5 (Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark). Her har KLD vedtatt lisensfellingskvote på 12 ulver, hvorav fem allerede er felt.

Mener ulvejakten er lovstridig

– Nok er nok. Vi har forsøkt alle andre virkemidler. Ulvejakten er lovstridig og må stanses før det er for sent å redde en kritisk truet art. Vi kan ikke lenger sitte og se på at myndighetene tillater en lovstridig jakt på vårt mest truede rovdyr,  sier Lomelde.

I Norge har myndighetene vedtatt at det kan skytes 50 ulver denne høsten og vinteren, eller omlag 90 prosent av de helnorske ulvene, ifølge WWF. Til nå er seks ulver skutt, fra dyrene som lever utenfor ulvesonen. KLD skal avgjøre før nyttår om også dyr innenfor ulvesonen skal kunne skytes.

Men WWF vil ikke vente på avgjørelsen fra KLD:

– Den pågående jakten må stanse umiddelbart og hele den norske ulveforvaltningen må prøves rettslig. Hvert år skjer det samme: Rovviltmyndighetene vedtar omfattende jakt, som vi og andre må klage på. Sammen med organisasjoner som Naturvernforbundet, NOAH, Foreningen våre rovdyr og Sabima kjemper vi den samme kampen hvert eneste år. Vi kan ikke holde på sånn, vi må få en bærekraftig ulveforvaltning som sikrer bestanden på lang sikt, og som samtidig iverksetter bedre tiltak for å redusere konfliktene med beitedyr, sier Lomelde.

Einar Frogner fra Bondelaget anser ifølge Nationen at søksmålet fra WWF er et desperat forsøk på å skaffe ekstra oppmerksomhet om et følsomt tema.

– Får de gjennomslag, vil det bli dramatiske konsekvenser for matproduksjonen, sier han.

I oktober meldte KLD at det bevilges omlag 27 millioner kroner i tilskudd til kommuner i ulvesonen, til merking av ulv og til styrking av Statens naturoppsyns arbeid med konfliktdemping.


 

- Annonse -