Professor Anne Sverdrup-Thygeson ble utnevnt til æresdoktor ved Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

I en høytidelig seremoni ved Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) mottok professor Anne Sverdrup-Thygeson tittelen «æresdoktor» ved SLUs fakultet for skogvitenskap. Hun er professor i bevaringsbiologi ved NMBU hvor hun forsker og underviser om naturforvaltning, artsmangfold, skog og naturkrise.

Hun har gjennom sin ivrige formidling etter hvert blitt et kjent og kjært navn for mange nordmenn. Hun har skrevet seks bøker, hvorav flere av dem selges over hele verden.

«Insektenes planet» ble nominert til Brageprisen, var på Sunday Times’ bestselgerliste og ble kåret til en av de ti viktigste bøkene om vitenskap av the Smithsonian i USA. Hun har også mottatt Bonnevieprisen og Forskningsrådets formidlingspris for sin populærvitenskapelige formidling.

Fra nominasjonen:

«Hennes forskning og undervisning handler om naturforvaltning, insektøkologi og skogens biologiske mangfold. Hun er spesielt opptatt av det anonyme artsmangfoldet, som insekter og sopp – arter vi sjelden ser og ikke tenker over, men som likevel er avgjørende viktig for prosesser i naturen og dermed for oss mennesker.

Gjennom boken «Insektenes planet – om de rare, nyttige og fascinerende småkrypene vi ikke kan leve uten», som kom i 2018 og er oversatt til 25 språk, tok hun det viktige steget fra å være en fremragende forsker til også å bli en ekstremt vellykket kunnskapsformidler.

(…)

Anne Sverdrup-Thygeson er et forbilde og inspirasjonskilde for mange forskere ved SLU gjennom sitt arbeid innen populærvitenskap og sin evne til å spre kunnskap utenfor akademiske miljøer.»


- Annonse -
Vil du annonsere her?