NU-leder Gina Gylver: – Det er nå opp til Stortinget å ta ansvar og stoppe åpningsprosessen. Foto: Skjermdump, NU.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett
Energi- og miljøkomiteen på Stortinget fikk tirsdag overlevert et brev med 16 201 underskrifter til støtte for å stanse åpningsprosessen for gruvedrift på havbunnen i norske farvann. 

Ti norske miljøorganisasjoner står bak brevet der de også krever at regjeringen jobber aktivt internasjonalt for å hindre at slik gruvedrift settes i gang. 

– Stadig flere land og selskaper vil droppe gruvedrift på havbunnen og vente minst ti år på mer kunnskap. Norge risikerer å dumme seg skikkelig ut. Det er nå opp til Stortinget å ta ansvar, stoppe åpningsprosessen og vise at vi tar våre internasjonale forpliktelser på største alvor, sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom, pressemeldingen som er sendt ut.

Om ikke Stortinget stanser åpningsprosessen, kan Norge bli det første landet i verden til å starte med gruvedrift på havbunnen i kommersiell skala. Energi- og miljøkomitéeen skal levere sin innstiling 19. desember, med votering på Stortinget 9. januar.  

Store kommersielle aktører, samt krefter i EU, spiller med

NGO´ene kan lene seg til standpunktene fra blant annet fra EU-systemet og store næringslivsaktører.

«Så langt har 23 land tatt et tydelig standpunkt mot mineralutvinning til havs og EU-parlamentet har bedt om et moratorium, altså en midlertidig stans. EUs investeringsbank har ekskludert havbunnsmineraler fra sine investeringer, mens EU-kommisjonen vil ha et forbud frem til det er bevist at utvinningen ikke vil skade marint miljø. De får støtte fra nesten 40 næringslivsaktører inkludert Google, BMW og Storebrand som også ber om et moratorium, i tillegg til nesten 800 havforskere fra 44 ulike land», skriver organisasjonene. 

– Vi mener at åpningsprosessen må stanses umiddelbart. Vi har altfor lite kunnskap om konsekvensene en slik industri kan få både på dyreliv og de sårbare økosystemene i dyphavet. De kan bli katastrofale. Engasjementet vi nå ser, med over 16 000 underskrifter på kort tid, viser at dette er en risiko det norske folk ikke vil ta, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.  

Motstanden mot regjeringens planer for gruvedrift på havbunnen øker. I oktober ble det avholdt en aksjon utenfor Stortinget der miljøbevegelsen krevde at Jonas Gahr Støre går av som leder av Havpanelet om ikke planene stanses. Foto: WWF / Randi Marie Glomsrud.
EU-politikere med brev til regjeringen

Det vises også til at 121 europeiske parlamentarikere i forrige uke sendte et felles brev til Stortinget der de ber norske politikere om å stemme mot regjeringens forslag om å åpne for gruvedrift i norske farvann.  

– Regjeringens forslag om å åpne for gruvedrift i sårbare, arktiske havområder setter hele Norges rykte som en ansvarlig havnasjon på spill. De bør ikke avfeie den sterke kritikken fra den lange rekken med europeiske politikere. Nå må Stortinget sette ned foten og stanse åpningsprosessen, sier Haldis Tjeldflaat Helle, fagrådgiver i Greenpeace Norge.  

Faglige råd

Initiativet lener seg i tillegg på faglige ekspertvurderinger fra blant annet Havforskningsinstituttet , Norsk Polarinstitutt og Miljødirektoratet som har pekt på kunnskapshullene om livet i dyphavet og potensielle konsekvenser av gruvedrift på havbunnen.

– Det er svært alvorlig hvis regjeringen ignorerer de meget tydelige faglige rådene, og igangsetter så stor virksomhet med så stor risiko basert på så tynt kunnskapsgrunnlag. Forvaltningen av natur skal være kunnskapsbasert. En åpning av gruvedrift på havbunnen vil ikke være kunnskapsbasert, sier generalsekretær i Sabima, Christian Steel.  

Noen fakta

  • Regjeringen foreslo i sin stortingsmelding før sommerferien å åpne norske havområder på størrelse med Storbritannia for industriell leting og utvinning av mineraler. 
  • Besteforeldrenes klimaaksjon, Forum for utvikling og miljø, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Sabima, Spire, World Saving Hustle og WWF Verdens naturfond står bak underskriftskampanjen

Artikkelen er basert på en pressemelding fra disse organisasjonene.

- Annonse -