Foto: Greenpeace.

Greenpeace lanserer i dag en rapport (kan lastes ned her) som slår fast at 30 prosent av verdens internasjonale havområder bør vernes innen 2030.

Lanseringen av rapporten skjer mens  verdens land er samlet i FN for å forhandle om en global hav-avtale.

Det er uavhengige forskere fra universitetene i York, Oxford, Edinburgh og Salford som sammen med Greenpeace står bak rapporten 30×30: A Blueprint For Ocean Protection. Rapporten viser, skriver Greenpeace, hvordan internasjonale havområder bør vernes for å bevare naturen og minimere påvirkningen fra klimaendringer, havforsuring, overfiske og plastforurensning.

– Vi er overrasket over hvor raskt utarmingen av viktige og spektakulære arter i internasjonale farvann skjer, sier Callum Roberts, professor i marinbiologi ved Universitet i York og en av forfatterne av rapporten.

Kart som viser havområdene som Greenpeace foreslår vernet. Ill.: Greenpeace.

Mangler internasjonalt regelverk

Nesten halvparten av kloden vår er havområder utenfor nasjonale grenser, såkalt internasjonalt farvann, men det finnes ikke noe internasjonalt regelverk som regulerer bruken, påpeker Greenpeace. I stedet er områdene er underlagt et “virvar av regionale regelverk”, og flere områder er ikke regulert i det hele tatt. Under 1 prosent av verdens internasjonale hav er har tilstrekkelig vern, ifølge organisasjonen.

– Store tap av sjøfugler, skilpadder, haier og marine pattedyr viser at systemet for å beskytte naturen ikke fungerer og at FN må fikse dette snarest. Denne rapporten beskriver hvordan et nettverk av marine verneområder kan rulles ut i internasjonalt farvann og beskytte arter fra utryddelse og hjelpe dem til å overleve i et miljø som raskt endrer seg, sier Roberts.

Tar Erna Solberg på ordet

Greenpeace viser til at statsminister Erna Solberg i fjor uttalte at “store områder i verdenshavene preges av ville vesten-tilstander, uten regulering”. Greenpeace mener at Norge må ta en aktiv rolle i FN for å etablere et overordnet globalt forvaltningsorgan som regulerer vern og bærekraftig forvaltning i internasjonalt farvann.

– Vi står i fare for å ødelegge og tømme havene våre for ressurser. Verden står akkurat nå overfor en historisk mulighet til å få på plass et regelverk som tar bedre vare på havet. Norske myndigheter må sørge for at vi får en sterk og helhetlig FN-avtale for å beskytte internasjonale havområder, sier havrådgiver i Greenpeace Norge, Halvard Raavand.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?