Dykking etter kråkeboller.
Tarevokter dykker etter kråkeboller. Foto: Max Emanuelson.

Siden 70-tallet har et område på 5000 kmblitt forvandlet fra tareskog til en kråkebolleørken langs den nord-norske kysten – en glemt naturkrise, ifølge Bellona.

Men nå skal kampen for å restaurere det ødelagte tareskoglandskapet tas.

Tarevokter knuser kråkeboller med hammer. Foto: Max Emanuelson.

Fire virksomheter har innledet et samarbeid og starter plattformen NoMaRe for marin naturrestaurering. De fire virksomhetene er Miljøstiftelsen Bellona, den frivillige organisasjonen Tarevoktere og næringslivsaktørene Urchinomics og IFF. Urchinomics er et selskap innen marin restaurering, mens IFF er produsent og leverandør av blant annet næringsmiddelprodukter, kosmetikk og helseprodukter.

Lanseringen av samarbeidet skjedde i dag, under en liten båttur på Oslofjorden med det helelektriske skipet MS Brisen. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen var ombord.

– Tapet av tareskogen er Norges glemte naturkrise. Gjennom vårt engasjement i NoMaRe ønsker Bellona å legge til rette for en storstilt restaurering av norsk tareskog, sier Joakim Hauge, leder for Bellonas bio-program.

– Partnerne i NoMaRe er godt i gang med å restaurere kråkebolleørken utenfor Tromsø, og vi satser på å se praktiske resultater på havbunnen allerede i 2024. Samtidig vil det være viktig for oss å sette fart på forskning, kunnskapsformidling og politiske tiltak. Vi må snarest mulig få på plass en nasjonal satsing for å restaurere norsk tareskog. En slik satsing kan gi Norge storstilte klima- og miljøgevinster, sier Hauge.

«Kråkebolleørken». Foto: Max Emanuelson.

Samfunnsgevinster

Tareskogen er en av de viktigste og mest biodiverse økosystemene på planeten vår, forklarer Bellona i sin pressemelding. Globalt er imidlertid 60% av tareskogen forsvunnet de senere tiårene. Forskere ved NIVA anslår ifølge Bellona at en restaurering av norsk tareskog har potensiale for å gi store samfunnsgevinster, som for eksempel en økning på 50 000 tonn stor fisk årlig og 1,2 millioner tonn årlig langtidslagring av CO2. Andre forskere har anslått den årlige verdiskapningen fra 1 km2 nord-atlantisk tareskog til å være 77 millioner kroner.

Stor naturkrise

Bellona mener det er en av Europas største naturkriser som i det stille har utspilt seg utenfor Norges kyst.

Miljøorganisasjonen forklarer det med at et område på 5000 kmer blitt forvandlet fra frodig tareskog til en kråkebolleørken langs den nord-norske kysten. Området er nesten like stort som de samlede bebygde områdene på landjorda i Norge.

Årsaken til den triste utviklingen forklares med overfiske av kråkebolle-predatorer som torsk og steinbit. Følgeeffekten er at kråkebollebestanden har vokst eksplosivt og har beitet tareskogen ned til ørken. Men ifølge Bellona viser forsøk at det er fullt mulig å gjøre ørkenen om til tareskog igjen hvis kråkebollene fjernes eller reduseres.

Mange gevinster å hente

Slik beskriver talspersoner fra Urchinomics, IFF og Tarevoktere sin inngang til samarbeidet.

– Norges rikdom har vært nært knyttet til verdiskapning og høsting fra havet. Denne aktiviteten har imidlertid også medført at vi til tider har høstet mer enn naturens tåleevne langs Norges kyst, og ødelagt en av verdens største marine skoger.  Næringslivet må nå stille opp, og bidra til å fikse det vi har ødelagt, sier Brian Tsuyoshi Takeda i Urchinomics.

– IFF er under programmet Do More Good opptatt av å bidra til miljøet i de landene vi opererer. I Norge har vi høstet stortare i mer enn 60 år, og vi vet hvordan tareskogen skal forvaltes på en ansvarlig og bærekraftig måte. Restaureringen av tareskogen i Nord-Norge er bra for både planeten og den grønne økonomien. Gjenvekst av tareskogen vil i tillegg til miljøgevinsten gi grunnlag for vekst i Norges marine økonomi, sier Trond Helgerud, teknologisjef i IFF N&H Norway AS.

– Norge står midt i en omfattende naturkrise som veldig få ser – den er jo under vann. Vi i Tarevoktere ønsker å være denne naturkrisens «øyne», slik at befolkningen kan få oppleve hva som faktisk skjer på havbunnen vår. Restaurering av blå skog er essensielt for karbonbinding, biodiversitet og produktivitet langs kysten vår, og det er et avgjørende spillekort i kampen mot klimaendringene, sier Ida Søhol i Tarevoktere.

Kråkebollene dominerer havbunnen utenfor norskekysten. Foto: Max Emanuelson.

FAKTA om Nomare:

Formålet med samarbeidsplattformen NoMaRe er å tilrettelegge for restaurering og beskyttelse av tareskog i Norge gjennom praktiske restaureringstiltak i kombinasjon med forskning, kunnskapsformidling og forslag til tiltak.

NoMaRe er opprettet for å:

  • Etablere en bred koalisjon av partnere som i fellesskap jobber for å sikre at tarerestaurering blir et prioritert område i fremtidig politikkutforming
  • Restaurere betydelige områder for å skaffe et økt datagrunnlag knyttet til gevinster fra karbonlagring og biodiversitet, samt å etablere en solid kunnskapsbase for hvilke tiltak og teknologier som mest kostnadseffektivt kan bidra til marin naturrestaurering og maksimere økosystemgevinster
  • Økt oppmerksomhet hos politikere, og i embetsverket, omkring samfunnsgevinstene som vil kunne utløses gjennom tilrettelegging for tarerestaurering i nasjonale strategier og prioriteringer.

Gjennom sitt arbeid ønsker partnerne i NoMaRe å bidra til storskala restaurering av den norske tareskogen innen 2030.


- Annonse -
Vil du annonsere her?