Solkraftanlegg i Østerrike.
Solkraft øker kraftig, også i Europa. Dette er et solkraftverk i Waldviertel i Østerrike.Foto: Raphael Cruz, Unsplash.

Positive grep tas i mange store markeder. Men skal 2030-målet nås må det en sluttspurt til.

Verden har COP28-målet om å tredoble den globale fornybare energikapasiteten før 2030 innen rekkevidde, men bare hvis regjeringer er raske med å lukke gapet mellom sine nåværende gode intensjoner og politikken og investeringene som trengs for å få jobben gjort, sier International Energy Agency (IEA).

Konklusjonen står å lese i en analyse som nylig er lagt fram.

Landene la til 50 % mer fornybar energikapasitet i fjor enn de gjorde i 2022. Solceller (PV) står for tre fjerdedeler av de nesten 510 nye gigawattene som er installert over hele verden, rapporterer IEA. Økningen ble drevet av rekordstore fornybare installasjoner i Kina, fulgt av Europa, USA og Brasil. Kina økte ny vindkraft med to tredjedeler og tok i bruk like mye ny solenergi i 2023 som hele verden tilsammen gjorde året før.

– Vi rykker nærmere

Ny fornybar energi er antatt å nå rekordhøye 7300 gigawatt i løpet av de neste fem årene. 95% av det skal komme fra sol og vind, og Kina alene ventes å levere omtrent 60% av totalen. Men IEA sier at mengden aktivitet bare vil være nok til å gi en 2,5-dobling av den globale kapasiteten, og ikke tredoblingen som landene ble enige om under forrige måneds COP28-forhandlinger. Dette anses som en hjørnestein i arbeidet med å holde liv i målet om en gjennomsnittlig global oppvarming på 1,5°C. Utilstrekkelig finansiering for utvikling av ren energi i utviklingsland er fortsatt et stort hinder.

– Det er ikke nok ennå for å nå COP28-målet om å tredoble fornybar energi, men vi rykker nærmere – og regjeringene har verktøyene som trengs for å tette gapet, sa IEAs administrerende direktør Fatih Birol i en erklæring. – Onshore vind- og solenergi er i dag billigere enn nye fossilfyrte anlegg nesten overalt, og billigere enn eksisterende fossile anlegg i de fleste land.

Kina økte ny vindkraft med to tredjedeler og tok i bruk like mye ny solenergi i 2023 som hele verden tilsammen gjorde året før.

Milepæler de neste 5 årene

– De to COP28-målene om en tredobling av global fornybar energi og en dobling av energieffektiviteten kan bidra til å presse CO2-utslippene ned med 35 % innen 2030, sa David Jones, programdirektør ved tnketanken Ember Energy Think Tank, i en e-post.

– Dette betyr at vi i økende grad er på sporet, ikke bare av en topp i bruken av fossilt brensel dette tiåret, men av betydelige fall i bruken av fossilt brensel, sier Jones.

– Men det løftet er i strid med den enorme investeringen som er planlagt av olje- og gassindustrien, drevet av superprofittene fra energikrisen, og som skaper en kløft mellom forventet etterspørsel og forventet tilbud, la han til. – Det gapet vil gjøre 2024 til året da fornybar energi endret seg fra en plage for fossilindustrien til en eksistensiell trussel.

IEA-rapporten ser fremover mot en rekke milepæler i løpet av de neste fem årene: Sol- og vindproduksjon vil overgå vannkraft i år, fornybar energi vil overgå kull i 2025 for å bli verdens største kilde til kraftproduksjon, vind og sol vil overgå kjernekraft i 2025 og 2026, og fornybar energi vil utgjøre 42 % av den globale elektrisitetsproduksjonen i 2028.

Men den aktiviteten ikke vil være nok til at fornybar energi når de 11 000 gigawattene med installert kapasitet som vil utgjøre en tredobling siden 2022. Som med de fleste IEA-analyser, presenterer rapporten et grunnlag for utvidelse av fornybar energi og et «akselerert tempo» som viser 21 % mer kapasitet. Men det er bare nok til å øke totalen fra 7300 til 8833 GW, som fortsatt er langt under COP28-målet.

Dette står i veien

Rapporten lister opp flere hovedhindringer som står i veien for å nå målet:

  • Usikkerhet rundt støtten fra myndighetene
  • Flaskehalser på strømnett, grunnet manglende investeringer i infrastruktur
  • Forsinkelser på løyver og av administrativ art
  • «Sosial aksept» av lokale prosjekter
  • Utilstrekkelig finansiering i utviklingsland

– Den viktigste utfordringen for det internasjonale samfunnet er å raskt oppskalere finansiering og distribusjon av fornybar energi i de fleste fremvoksende og utviklende økonomier. Mange av disse blir liggende bak i den nye energiøkonomien, fremholder Birol:

– Suksess i å nå tredoblingsmålet vil avhenge av dette.

Realitetssjekk på hydrogen

Rapporten leverer også det IEA kaller en «realitetssjekk» på det kraftig hypede grønt hydrogen, og bemerker at bare 7 % av produksjonskapasiteten som selskapene har annonsert, sannsynligvis vil være implementert innen 2030. Fristen er satt av IPCC, og målet er 45 %.

«Det langsomme tempoet i prosjekter som når en investeringsbeslutning, kombinert med begrenset appetitt fra tiltakshavere og høyere produksjonskostnader, har ført til langsommere fremgang på mange prosjekter,» skriver IEA. «For å overbevise investorer fullt ut, vil ambisiøse prosjektkunngjøringer måtte følges av konsistente retningslinjer som støtter etterspørselen.»

Rapporten beregner at elektriske kjøretøy og biodrivstoff utvikler seg til en «kraftig komplementær kombinasjon for å redusere oljeetterspørselen.» Etterspørselen etter biodrivstoff er på vei til å vokse med 70 % i løpet av de neste fem årene. Ytterligere vekst blir hemmet av leverandørkjedeproblemer og mangel på politisk støtte, sier IEA.

Fornybar varme øker med 40 %, hovedsakelig drevet av installasjon av elektriske varmepumper og kjeler. Rapporten lister opp økonomiske insentiver, forpliktelser om fornybar varme og forbud mot fossilt brensel i bygningssektoren som retningslinjer som støtter dette skiftet.


Denne artikkelen ble først publisert på nettstedet The Energy Mix, og er gjengitt med tillatelse.

- Annonse -