- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Det er en studie gjort av Bellona og teknologiselskapet ABB som viser dette regnskapet. Et så stort kutt i CO2 tilsvarer det som 180.000 personbiler slipper ut i løpet av et år.

Ifølge Anders Karlsson-Drangsholt, seniorrådgiver for havbruk i Bellona, er potensialet stort for å øke bærekraften i havbruksnæringen.

– Selv om halvparten av norske oppdrettsanlegg for laks drives med strøm fra land, kan fire av fem anlegg som fortsatt kjører på lokale dieselaggregater, forsynes fra nettet, sier Karlsson-Drangsholt.

Han mener at en overgang til landstrøm blir enda viktigere fremover.

– Lakseoppdrett er spådd sterk vekst de neste tiårene. Uten effektive tiltak vil CO2-utslippene også øke. For å være rigget for framtiden må næringen kutte utslipp der det er mulig, er Karlsson-Drangsholts oppfordring.

Anders Karlsson-Drangsholt (Foto: Bellona)

«Lavthengende frukt»

Kuttene i utslipp – i henhold til de foreslåtte løsningene fra Bellona og ABB – kan skje blant annet ved å inkludere energilagring i batterier og strømtilførsel helt ut på merdkanten, noe som muliggjør helelektrisk drift og ladning av elbåter.

– Dette er lavthengende frukter for elektrifisering og utslippskutt, sier Karlsson-Drangsholt. – Landstrøm vil også gi bedre arbeidsmiljø på båter, flåter og merdkanten fordi det fjerner eksos, motorstøy og vibrasjoner. I tillegg kan elektriske løsninger øke påliteligheten, redusere vedlikeholdsbehovet og gi økonomiske fordeler i et livssyklusperspektiv.

ABB: – Løsningene er der i dag – klare til å brukes

Studien baserer seg på eksisterende løsninger, men partene understreker at det er en rivende utvikling innen elektrifisering og energilagring med batterier og brenselsceller for både maritime, offshore og landbaserte applikasjoner.

– Løsningene vi presenterer er tilgjengelige nå. Havbruksbedriftene trenger derfor ikke vente på teknologiutvikling for å sette i gang. Løsningene er klare for levering, sier Steffen Waal, administrerende direktør ved ABB i Norge.

Hevder at ny næringsvirksomhet vil kunne skapes

Steffen Waal, adm. dir. i ABB (Foto: ABB)

Ifølge Waal kan strømkabel til oppdrettsanleggene kombineres med kommunikasjonsløsninger til fjernovervåking og landbaserte driftssentraler som kan dekke flere anlegg. På den måten kan elektrifisering tilrettelegge for effektivisering av driften, fremholder han.

Etter Waals oppfatning er mulighetene til stede for at ny næringsvirksomhet vil kunne skapes ut fra drifting av laks fra landstrøm. Han viser til oljebransjen.

– Se hva petroleumssektoren har betydd for utviklingen av leverandørindustrien, landets nest største eksportnæring etter olje og gass. Løsninger for landstrøm og elektrifisering av havbruksnæringen har også et bra potensial i tillegg til et opplagt bidrag til økt bærekraft for havbruksnæringen, sier Steffen Waal.


 

- Annonse -