Lene Kristin Hansen i Naturvernforbundet utfordrer egen kommune og spør: – Hvor er klima- og naturengasjementet? Foto: Privat.

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Delta i debatten? Send innlegg til debatt@transitmedia.no.


I den globale kampen mot klimaendringer er det avgjørende at våre lokalsamfunn tar et lederskap i å omstille seg til lavutslippssamfunn. Dessverre ser det ut til at Øygarden kommune henger etter, og det er på høy tid at vi stiller spørsmålet: Hvor er klima- og naturengasjementet?

Vi bor i en region som er høyt verdsatt for sin vakre natur, men samtidig er vi vitne til nedbyggingen av disse naturperlene. Det skjer litt etter litt, uten at vi helt merker det. Dette fører i lengden til tap av blant annet rødlistede naturtyper, inngrepsfri natur, myr og vassdrag. Uten en plan for bevaring av natur er det vanskelig å se konsekvensene av hva løse dispensasjoner kan føre til for resten av innbyggerne.

I denne kritiske perioden savner vi ikke bare et klimabudsjett og klimaregnskap fra Øygarden, men også en synlig naturplan. Nedbyggingen av naturområder som trær, myr og vassdrag skjer samtidig som det bygges et CO2-fangst- og lagringsanlegg i kommunen – et paradoks. Når naturen blir bygget ned, er den borte for godt.

Øygarden kommune, som alle andre, er underlagt klimaloven og annet relevant lovverk. Klimaloven pålegger kommunen primæransvaret for å redusere utslipp av klimagasser innenfor sitt geografiske område. Dette inkluderer å fastsette et klimamål, utarbeide en klimastrategi, og gjennomføre tiltak gjennom et klimabudsjett, med påfølgende rapportering av innsatsen til fylkeskommunen.

I en tid hvor andre kommuner tar store skritt mot bærekraftige praksiser, ser vi at Øygarden mangler en klar strategi og konkrete planer. Dette angår oss alle, fra den som nyter en stille spasertur i skogen til politikeren som tar beslutninger på vegne av fellesskapet vårt.

I rapporten «omstilling til lavutslipp» fra klimautvalget 2050 blir det lagt vekt på at kommunene spiller en viktig rolle i planlegging og gjennomføring av tiltak som legger rammer for omstilling til lavutslippsamfunn. 

Oslo var den første kommunen som innførte klimabudsjett, og flere kommuner har fulgt etter. Flakstad var den første kommunen i Norge som innførte et mål om arealnøytralitet. Det er også mange kommuner som arbeider aktivt med å ta hensyn til klima og sirkularitet i driften av kommunen og i anskaffelser. 

Vi oppfordrer Øygarden kommune til å handle nå. Et klimabudsjett gir klar økonomisk oversikt over tiltakene for å redusere klimaavtrykket. Klimaregnskapet gir en oversikt over utslippene, og ved å justere strategier kan vi oppnå bedre resultater. En naturplan er kritisk for å bevare biodiversitet og håndtere klimaendringer. Politikere, det er på tide å gå foran som et godt eksempel. Et klimabudsjett gir klarhet i ressursbruken og viser lederskap i klimakampen. Vi oppfordrer til politisk handling og en naturavtale som en del av en helhetlig klima- og bærekraftstrategi. 

Det er på tide å forme en kommune vi kan være stolte av og handle for vår felles fremtid. La oss sammen ta vare på naturen vår og skape et Øygarden som er en modell for klima- og miljøansvarlighet.


Innlegget ble først publisert av Vestnytt.

- Annonse -
Vil du annonsere her?