Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: vestland

Bro over Bjørnafjorden (planlagt). Hordfast.
Naturvernforbundet har vært sterk motstander av Hordfast-prosjektet, og fylkeslaget for Hordaland kaller det et "monsterveiprosjekt som er svært dårlig nytt for klima".
"Uten en plan for bevaring av natur er det vanskelig å se konsekvensene av hva løse dispensasjoner kan føre til for resten av innbyggerne."
Nedgangen i oksygennivået har ein ikkje sett i Hardangerfjorden tidlegare.
Villmarka krymper Det er kanskje lett å tenke at landet vårt har mykje vill og intakt natur. Men er det verkeleg slik? Om vi ser på utviklinga over tid, kan ein lett bli overraska over kor lite vill og intakt natur som er att.  Nedbygginga av norsk natur går føre seg...
Inngrepene i naturen blir svært store på grunn av dimensjonene på prosjektet, mener Statsforvalteren i Vestland.
Av dei 25,8 kvadratkilometrane er 18,3 km2 produktiv skog. 9 av områda er nye naturreservat.
Prisen kan gå til personar, verksemder, lag og organisasjonar. Evne og vilje til å yte ein klima- og miljøinnsats ut over det vanlege, er kriterium.
Store mengder tauverk, kjetting og blåser blir nå ryddet og levert på godkjente avfallsmottak. All biomasse, i hovedsak blåskjellrester, blir værende i sjøen.