Vi er mer miljøbevisste enn noen gang. Ill.foto: Geir Anders Rybakken Orslien / Flickr / CC BY-NC-SA 4.0 Deed | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International.

Nesten ni av ti nordmenn ønsker å ta miljøansvar viser en undersøkelse gjennomført av Opinion på vegne av Svanemerket.

Prosentvis er det 86 % som sier dette i undersøkelsen, en tydelig økning fra 2021 hvor 77 prosent oppga et slikt svar.

– Dette er gode nyheter, og noe norske virksomheter må være klar over fordi det viser at det er et marked for mer bærekraftige produkter og tjenester, sier Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket, i en pressemelding.

Miljøbevisstheten blant nordmenn gjorde et lignende hopp i 2018, da 82 prosent svarte at de var opptatt av hva de personlig kunne gjøre for å ivareta miljøet, opp fra 71 prosent i 2017. Spranget forklares med at 2018 var preget av tørke og hetebølger, med menneskeskapte klimaendringer som en aktuell, bakenforliggende årsak.

Dropper nykjøp, reparerer heller

Flertallet mener at valgene de tar utgjør en forskjell, og stadig flere tar aktive grep for å redusere sin miljøbelastning, ifølge Svanemerket. 65 prosent oppgir at de har vært bevisst på å ikke kjøpe ting de ikke trenger, og rundt halvparten har solgt brukte klær og valgt reparasjon fremfor å kjøpe nytt.

– Det er veldig positivt at nordmenn ser på hvilke tiltak de selv kan gjøre. Skal vi nå klimamålene må vi redusere klima- og miljøbelastningen som både forbruk og produksjon fører med seg. Dessverre viser undersøkelsen også at dette ofte kan være lettere sagt enn gjort, derfor må det bli enklere å ta gode valg, sier Lund.

Artikkelen fortsetter under bildet

Reparasjon av klær er det stadig flere som driver med. Illustrasjonsfoto: Unsplash.

Motiverte forbrukere synes grønnvasking er utbredt

Dessverre ser det ut til at deler av næringslivet svikter motiverte forbrukere og miljøet i det grønne skiftet. For nedsiden i fortellingen om de miljøbevisste norske forbrukerne er at de synes det er vanskelig å finne produkter som er miljøvennlige, og det er vanskelig å vite hvilke produkter som faktisk er gode miljøvalg. Nesten alle de spurte mener at mange produkter bevisst er laget for å ha kort levetid, og de har opplevd at ting ikke kan repareres eller at det er billigere å bare kjøpe nytt.

Undersøkelsen til Svanemerket viser at nordmenn opplever at grønnvasking fortsatt er utbredt, og de mener bedrifter ofte overdriver hvor miljøvennlige produktene deres er. Hele åtte av ti irriterer seg over at produkter er markedsført som “grønne” uten noen god forklaring.

– Dette gjør det ekstra krevende for forbrukere å ta valg som er bedre for helse, miljø og klima. Når virksomheter gir inntrykk av at produkter er bedre enn de faktisk er, går vi glipp av viktige seiere for klima og miljø. Dette forsinker den grønne omstillingen, sier Lund.

EU strammer nå inn på reglene, slik at grønnvasking blir strengere bedømt. Dette skjer ved at direktivet for styrket forbrukervern er formelt vedtatt, og udokumenterbare, selektive og irrelevante påstander i markedsføring, som «grønn» eller «miljøvennlig», blir heretter forbudt.

Barne- og familiedepartementet er ansvarlig for å gjennomføre det nye EU-regelverket i Norge.


- Annonse -