Naturtapet i Norge øker, men nå øker motstanden mot å bygge ut også. Foto: Gard Eirik Arneberg.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

6 av 10 mener nå at det tillates for mye utbygging i naturen, viser undersøkelse.

Undersøkelsen, utført av Ipsos for Norsk Friluftsliv, viser at blant folk som er 60 år eller mer, mener to av tre at det bygges for mye i naturen. Kvinner er betydelig mer bekymret for nedbygging enn menn.

I 2021 var det 41 prosent som mente det var for mye utbygging, mens dette tallet har økt til 58 prosent.

Det har altså skjedd en tydelig endring i hvor bekymret nordmenn flest er for naturen vår, skriver Norsk Friluftsliv i sin pressemelding.

– Jeg forstår godt at folk er bekymret. Tallene stemmer også godt med vår erfaring, som er at stadig flere begynner å merke naturtapet på kroppen, ved at områder de er glade i forsvinner til fordel for utbyggingsprosjekter og skogsdrift. Økt medieinteresse den siste tiden har nok også bidratt til at flere har fått øynene opp for dette, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv representerer18 medlemsorganisasjoner med nær en million medlemmer.

Bente Lier håper den ferske undersøkelsen får politikerne til å skjønne at det å ta vare på naturen også kan være en vinnersak blant folk flest.

– Vårt inntrykk er at folk ønsker seg modige politikere som tør å ta grep og gjøre det vanskeligere å bygge ned natur enn det er i dag. Da må andre hensyn i større grad vike til fordel for det som er selve livsgrunnlaget vårt, sier hun.

Regjeringens handlingsplan for oppfølging av den internasjonale naturavtalen kommer i løpet av året. Norsk Frilftsliv har forventninger til at planen må inneholde klare nasjonale grenser for nedbygging, som er langt strengere enn i dag.

Friluftsorganisasjonene har blant annet disse kravene:

  • Alle kommuner bør ha mål om å bli arealnøytrale
  • Alle kommuner bør gjennomføre såkalt planvask, for å sikre at deres utbyggingsplaner tar hensyn til dagens kunnskap om naturen
  • Alle kommuner med by- og tettstedsnær natur bør innføre permanente utbyggingsgrenser

- Annonse -