Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: naturtap

Kilden. Nibio.
– Dette har vi ønsket oss i mange år, sier Vesa Heikki Jäntti. Han har jobbet med arealplanlegging i Bodø kommune i mange år.
Ellen Hambro. Geir Pollestad.
– Vi har forsynt oss bit for bit av inngrepsfri natur ... når inngrepsfri natur først blir borte er det vanligvis for godt, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.
I 2021 var det 41 prosent som mente det var for mye utbygging, mens dette tallet har økt til 58 prosent.
Kartet skal være ferdig så snart som mulig, og senest i løpet av året.
– Det er vel verdt å feste seg ved utvalgets 74 anbefalinger hvor 12 er rettet særlig mot næringslivet.
"Utviklingen med tap av natur skaper samfunnsrisiko, inkludert for økonomiske beslutninger i offentlig og privat sektor". (Naturrisikoutvalget)
Årets vinner Solund trekker det lengste strået blant annet fordi de har rapportert at de det siste året ikke har gitt dispensasjoner til å bygge verken i strandsonen, på jordbruksareal eller langs ferskvann.
"I NJFFs gjennomgang av partiprogrammene til noen av de såkalte styringspartiene, er det dessverre ingenting som tyder på at naturkrisen er noe som bekymrer dem nevneverdig"
De krever stans i naturtapet, og peker på at noen partier er klart bedre enn andre.
– Bare 11,5 % av Norges areal er nå villmark, og andelen er på god vei nedover. Tiltakene vi har gjort for å redde naturen har så langt vært altfor svake, sier Karoline Andaur i WWF.