David Tong. Mia Chamberlain.
Forfatter av studien, David Tong, og Mia Chamberlain, kampanjemedarbeider i Oil Change International. Foto: OCI.

Equinor skårer “grovt utilstrekkelig» på 8 av 10 kriterier, og «utilstrekkelig» på de to siste, i ny stor undersøkelse.

Rapporten «Big Oil Reality Check» er utarbeidet av Oil Change International (OCI), i et samarbeid med om lag 200 andre organisasjoner.

Undersøkelsen har vurdert klimaløftene og planene for klimaomstilling til åtte internasjonale olje- og gasselskaper: Equinor, Chevron, ExxonMobil, Shell, TotalEnergies, BP, Eni og ConocoPhillips.

Det er i all hovedsak lite positivt å hente om noen av selskapene i undersøkelsen, heller ikke norske Equinor, som blant annet får «grovt utilstrekkelig» på kriteriet grønnvasking.

– Man kan ikke bo i Norge uten å bli utsatt for Equinors imponerende innsats for å grønnvaske selskapet gjennom for eksempel reklamekampanjer, sier Mia Cathryn Haugen Chamberlain, kampanjearbeider i Oil Change International, i en kommentar knyttet til rapporten.

– Big Oil Reality Check avslører at Equinor ikke oppfyller noen minimumskrav for å være i tråd med verdens klimamål. Den norske staten må gå foran med en plan for å fase ut produksjon av petroleumssektoren, stanse tildeling av nye lisenser og kutte skatteinsentiver for olje- og gassleting, sier hun videre.

Har som mål å øke olje- og gassproduksjonen

Selskapene vurderes opp mot 10 kriterier som OCI har satt, og som ifølge pressemeldingen de har sendt ut» representerer absolutte minimumskrav for tilpasning til Paris-avtalen, for å begrense katastrofale klimaendringer som følge av global oppvarming på 1,5°C og over.»

Blant hovedfunnene i rapporten framhever OCI dette:

  • At de åtte oljeselskapene ikke klarer å innrette seg etter internasjonale avtaler om å fase ut fossilt brensel og begrense global temperaturøkning til 1,5ºC.
  • Alle selskapene skårer «Grossly Insufficient/Grovt utilstrekkelig» eller «Insufficient/Utilstrekkelig» på et flertall av kriteriene.
  • Tre selskaper (Chevron, ConocoPhillips og ExxonMobil) skårer «Grovt utilstrekkelig» – den laveste vurderingen – på alle kriterier.
  • Disse 8 selskapene er alene i ferd med å bruke 30 % av verdens gjenværende karbonbudsjett for å begrense global temperaturøkning til 1,5 °C.
  • Ambisjon: Av de 8 analyserte selskapene har 6 av dem, deriblant Equinor, eksplisitte mål om å øke olje- og gassproduksjonen.

– Ingen av de store oljeselskapene arbeider seriøst for å bli en del av energiomstillingen, sier forfatter av studien, David Tong, som også har en global lederrolle i Oil Change International.

Andre funn i undersøkelsen:

  • Ingen av selskapene som ble analysert har satt omfattende mål for å sikre at deres totale utslipp reduseres raskt og konsekvent, skriver OCI. Organisasjonen mener at alle selskapene i stedet lener seg til karbonfangst og -lagring (CCS), utsettelser og/eller andre metoder som forsinker og distraherer fra reell omstilling. Dette, skriver OCI, forlenger konsekvensene som fossil energi har på helse- og samfunnssikkerheten.
  • Alle selskapene driver med grønnvasking, lobbyvirksomhet mot klimatiltak og annen manøvrering for å undergrave energiomstillingen.
  • Ingen av selskapene oppfyller grunnleggende kriterier for rettferdige omstillingsplaner for arbeidere og lokalsamfunn der de opererer. Ingen av selskapene oppfyller grunnleggende kriterier for å opprettholde menneskerettigheter.
  • Alle selskapene møter motstand fra lokalbefolkning, påvirket av deres prosjekter, basert på menneskerettigheter, helse og/eller sikkerhetshensyn. En Oil Change International-undersøkelse fra mars 2024 avslørte at ExxonMobil, Chevron, TotalEnergies, BP, Shell og Eni alle er medskyldige i å legge til rette for levering av råolje til Israel.

Naturpress har spurt om Equinor ønsker å kommentere undersøkelsen, men har ikke fått svar.


- Annonse -