Kråkebolle.
Slik kan en kråkebolleørken se ut. Foto: Max Emanuelson, Bellona.

Stortinget har bedt regjeringen legge frem en plan og foreslå tiltak for å systematisk restaurere tareskogen.

Det blir applaudert fra Bellona, som har fremmet arbeidet for tareskogen.

– Tapet av tareskog har vært Norges glemte naturkrise. I Bellona har vi derfor jobbet målrettet for å informere politikerne om de store miljø- og klimagevinstene som restaurering av dette viktige økosystemet kan gi, sier lederen i Bellonas bioprogram, Joakim Hauge, i en pressemelding fra Bellona.

Stortingets energi- og miljøkomite har enstemmig kommet med følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen legge fram en plan og foreslå tiltak for å systematisk restaurere norsk tareskog langs kysten for å bedre det marine miljø.»

– Er en marsjordre

I begrunnelsen for forslaget skriver komiteen: «Tareskogen langs kysten har stor betydning både for økosystemet i havet og for mennesker. Ifølge Bellona har vi mistet omtrent samme areal med tareskog som det er utbygde arealer på landjorden. Store områder er i dag forvandlet til en stor undersjøisk kråkebolleørken. Komiteen mener at en restaurering av tareskogen vil tjene flere gode formål. Tareskog er viktig for mange marine bestander, gir gode økosystemtjenester, er viktig for karbonlagring, og bidrar til sunne og produktive hav som danner grunnlag for arbeidsplasser og kystsamfunn».

Til grunn for arbeidet har næringsliv, frivillige og miljøvernere tidligere lansert samarbeidsplattformen NoMaRe.

– Tareskogen er uvurderlig for oss som mennesker og vi har tapt store områder de siste årene. NoMaRe viser at det er mulig å restaurere tareskogen, sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen da Bellona og partnere IFF, Urchinomics og Tarevoktere lanserte samarbeidsplattformen NoMaRe tidligere i år.

– En plan er ikke nok for å restaurere den norske tareskogen, men det er et helt nødvendig første skritt. Dette er en klar og tydelig marsjordre fra Stortinget. Nå regner vi med klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen gir dette arbeidet høy prioritet i tiden som kommer, sier Joakim Hauge i Bellona.

Overfiske

Bellona viser til at et areal på hele på 5000 kmlangs den nord-norske kysten har blitt forvandlet fra frodig tareskog til det som kalles en kråkebolleørken. Den negative utviklingen har pågått siden 70-tallet, og skyldes et kollapset økosystem der milliarder av kråkeboller har beitet tareskogen ned til ørken, skriver Bellona. Bak det igjen ligger menneskelig aktivitet, som overfiske av kråkebolle-predatorer som torsk og steinbit.

Hvis kråkebollene fjernes eller reduseres kan tareskogen komme tilbake, ifølge Bellona, som viser til forskning på feltet.

FAKTA

Tareskogen er en av de viktigste og mest biodiverse økosystemene på planeten vår. Globalt er imidlertid 60% av tareskogen forsvunnet de senere tiårene. Forskere ved NIVA anslår at en restaurering av norsk tareskog har potensiale for å gi store samfunnsgevinster, som for eksempel en økning på 50 000 tonn stor fisk årlig og 1,2 millioner tonn årlig langtidslagring av CO2. Andre forskere har anslått den årlige verdiskapningen fra 1 kvaderatkilometer nord-atlantisk tareskog til å være 77 millioner kroner.

(Kilde Bellona)

LES OGSÅ:


- Annonse -