Per-Erik Sculze.
Marinbiolog Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet ber om at Norge er ærlige i sin rapportering om havvern. Foto: Trondheim havn ( CC BY-SA 4.0 Deed | Attribution-ShareAlike 4.0 International) / Kjetil Aasmundsson, Naturpress.

Naturavtalen er en internasjonal avtale som handler om å redde og bevare natur- og biomangfoldet i verden.

Norge har skrevet under på avtalen. Klimaminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) har fått en ny rapport på bordet, som avdekker at hans regjering ikke gir riktige opplysninger til Stortinget, om havvernet vårt.

Norge og mange andre medlemsland i FN skrev i desember 2022 under på den globale naturavtalen, innbefattet det såkalte «30×30-målet”, som er definert slik: Verden ønsker å bevare minst 30 % av naturområdene både på land og i havet som “verneområder (MPA) eller andre effektive arealbaserte bevaringstiltak (OECM)” innen 2030.

Det er store avvik mellom andel havområder som er meldt bevarte og andel som faktisk oppfyller avtalens kriterier. Det viser den nye rapporten, utarbeidet av forskere ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Universitetet i Sørøst-Norge på bestilling fra Naturvernforbundet.

44 % viste seg å være 0,1 %

Av Norges havområder på over 2 millioner km2 er nesten ingen fullstendig beskyttet som marine verneområder, ifølge rapporten. Norge har heller ikke rapportert inn noen «andre effektive arealbaserte bevaringstiltak» (OECM) til FN enda som en del av oppfølgingen av naturavtalen, skriver Naturvernforbundet.

Organisasjonen påpeker at regjeringen flere ganger har rapportert til Stortinget at «Norge har beskyttet om lag 44 % av norsk havareal gjennom effektive arealbaserte tiltak som korallvern og forbud mot bunnfiske», og har publisert en foreløpig vurdering av potensielle OECM områder Norge kan melde inn.

Forskerne fant for eksempel ut at bare 25 små hummerreservater (83 km2 totalt) og 4 korallrevbeskyttede områder (120 km2 totalt) per i dag oppfyller OECM-kriteriene fra IUCN og naturavtalen. Ingen av de andre kan defineres som områder “som oppnår positive og vedvarende langsiktige resultater for på-stedet bevaring av biologisk mangfold”. De områdene som kan kvalifisere utgjør kun 0,01 % av Norges havareal.

– Norge må ikke dumme seg ut

Nå ber Naturvernforbundet om at det etableres mer marint vern slik at vi kan oppfylle målet om 30 prosent:

– Det viktigste er at Norge er ærlige og ryddige og ikke dummer seg ut i forhold til det internasjonale vernemiljøet og ikke prøver å påstå at noe er vernet når det slettes ikke er det, sier Schulze.

Naturavtalen omfatter to kriterier for å registrere bevart natur; vern og andre effektive arealbaserte bevaringstiltak.

– Det har blitt rapportert til Stortinget at rundt 44 prosent av Norges marine områder faller innenfor disse kriteriene, men vi finner at det er 0,1 prosent, sier forsker ved NTNU, Glenn John Dunshea.

Klimaminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) har fått rapporten på sitt bord og sier regjeringen nå jobber grundig og skikkelig med hvilke områder som skal meldes inn til FN for å nå målet om 30 prosent. Det skal være klart i oktober når FN holder sitt neste naturtoppmøte i Colombia.

– Vi tar denne forskningsrapporten som et innspill i det arbeidet. Og så skal vi komme tilbake til hva vi skal melde inn i forbindelse med handlingsplanen for natur som vi skal legge fram til høsten, sier han.

(©NTB)


- Annonse -
Vil du annonsere her?