Sigarett. Drikkeboks.
Nordmenn kaster 25 millioner sigarettsneiper hvert år, langs norske veier. Drikkebokser flyr også ofte ut av bilvinduene, de kan ta livet av beitende dyr. Ill.foto.: Pixabay.

Matrester, ispinner, papirposer, snus og sneip kastes ut av bilvinduet. Helt ok, mener mange.

Ifølge Hold Norge Rents årlige Ipsos-undersøkelse, mener hver fjerde nordmann at det er greit å kaste søppel ut av bilvinduet. I studien, utført av Norwaste, anslås det at hvert år kastes det over 700 tonn søppel langs norske veier. 

Blant de nordmenn som mener det er greit å kaste søppel langs veien, svarer flest at matrester og ispinner kan kastes ut av bilvinduet. Men enkelte mener at også papirposer, snus og sneip er greit å kaste ut av bilvinduet, ifølge Hold Norge Rents pressemelding.

Søppel fra privatpersoner dominerer

Norwastes studie anslår at ca. 25 millioner sneiper og nærmere 7 millioner snusposer havner langs norske veier hvert år. Nederst i denne artikkelen kan du klikke på en grundigere sak om hva sigarettsneipforsøplingen innebærer.

Det er Statens vegvesen som vedlikeholder og rydder over 10 000 kilometer med riks- og europaveger i landet vårt.

– Vi i Statens vegvesen skal ta vår del av ansvaret sammen med entreprenørene våre, blant annet for å redusere avfallet fra brøytestikker og øvrig vegdrift. Men funnene tyder på at majoriteten av avfallet langs vegen ikke stammer fra næringslivet, men fra personlig forbruk, sier Hanne Mørch, rådgiver på miljø i Statens Vegvesen, til Norwaste.

Hold Norge Rent erkjenner at man ikke vet nøyaktig hvorfor så mange kaster søppel ut av bilvinduet. Men antyder det handler om manglende kunnskap om konsekvensene av forsøplingen. Et eksempel er at mange antakelig tror at matrester, ispinner, papirposer, snus og sneip er organisk og nedbrytbart avfall. Det oppfattes derfor som ufarlig å kaste langs veien, noe det selvsagt ikke er.

Ingenting skal kastes

– Forsøpling kan for eksempel være et resultat av hvordan emballasje er utformet, men forsøpling kan også være situasjonsbestemt eller skjer fordi folk ikke vet at dette kan ha alvorlige konsekvenser, sier daglig leder i Hold Norge Rent, Lise Gulbransen.

Ingenting skal kastes ut av bilvinduet, selv ikke matrester. Mat kan også bruke lang tid på å bryte ned, særlig i vårt klima, og disse restene tiltrekker seg ville dyr som ender opp med å ferdes langs veien, fremholder organisasjonen.

Drikkebokser som kastes ut av bilvinduet, kan havne i dyrefôr og forårsake store lidelser og død hos kyr. Disse dyrene blør ihjel innvendig.

Se Infinitums video om dette

Forsøpling inn i kjøreopplæringen

Hold Norge Rent har et nytt, konkret forslag om hvordan næringsliv og myndigheter kan bidra til at holdningene hos nordmenn kan bedres.

– Målrettet formidling kan bidra til å øke bevisstheten og tette kunnskapshull, og et mulig tiltak i denne sammenhengen er å inkludere forsøpling i kjøreopplæringen, sier Lise Gulbransen i Hold Norge rent.

LES OGSÅ (MER OM SNEIPER)


- Annonse -
Vil du annonsere her?