Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Stikkord: arild hermstad

Torsdag ettermiddag åpnet MDG valgkampen med en mønstring på Jernbanetorget i Oslo. I sin tale til forsamlingen uttalte partileder Arild Hermstad at MDG vil fjerne alle utslippskilder i norske kommuner. Allerede i 2035 skal det norske samfunnet i hovedsak ikke slippe ut klimagasser, sier Hermstad. Han sier partiet vil bruke...
Det skilte kun én stemme mellom Arild Hermstad og utfordrer Kristoffer Robin i avstemmingen.
– Det er trist og vemodig, men neste mandag er min siste dag som partileder for MDG, sa Bastholm i dag.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.

Abonnenter får tilgang til alt innhold på Naturpress, og automatisk tilgang på både Transit Magasin og Idrettspolitikk.no. Samme brukernavn og passord.
– Den verdenskjente tenåringen har allerede talt til nasjonalforsamlinger over hele verden. I år håper vi det blir vår tur, sier Arild Hermstad i MDG.
– Konsekvensen av regjeringens tallrot er at Stortinget nylig har vedtatt en klimaplan på helt feil premisser, advarer Arild Hermstad.
"Hermstad burde vete at grunnen til vindkrafta si lønsemd er at øydelegginga av urørt natur ikkje har blitt sett prislapp på."
Den globale oppvarmingen skjer raskere enn det tidligere beregninger har vist. Det er SMHI, Sveriges meteorologiske og hydrologiske institutt, som har gjort beregningene ved hjelp av den nyeste versjonen av klimamodellen EC-Earth. I beste fall vil den globale temperaturøkningen bli på 2,4 grader i 2100, mener forskerne. Ekstremvarme i Europa...
Valgkomitéen i MDG har enstemmig gått inn for at Arild Hermstad fra Bergen skal overta jobben som mannlig talsperson i Miljøpartiet De Grønne. Hermstad ble valgt fra en gruppe på tre kandidater. Dersom han velges på landsmøtet 12. mai avløser han Rasmus Hansson, som i oktober i fjor varslet at...
Hun sammenlikner Naturskyddsföreningen i Sverige med FIVH, og medlemstallene på henholdsvis 226.000 og 26.000. Trass i at det er nesten dobbelt så mange innbyggere i Sverige, mener hun forskjellen i medlemsmasse er alt for stor. Som ny leder signaliserer hun at økning av medlemstallet dermed blir en prioritert arbeidsoppgave. –...