Arild Hermstad i MDG er klar på at de ikke ser på tildekking som en god løsning (Foto: MDG)
- Annonse -

Valgkomitéen i MDG har enstemmig gått inn for at Arild Hermstad fra Bergen skal overta jobben som mannlig talsperson i Miljøpartiet De Grønne.


Hermstad ble valgt fra en gruppe på tre kandidater. Dersom han velges på landsmøtet 12. mai avløser han Rasmus Hansson, som i oktober i fjor varslet at han ikke tar gjenvalg som talsperson. Hansson kom heller ikke inn på Stortinget fra sin plass på Akershus-lista.

– Jeg er vanvittig ydmyk og stolt over at valgkomiteen mener jeg er rett person til å ta over jobben som talsperson. Dersom jeg blir valgt på landsmøtet i mai, lover jeg å stå på dag og natt for å løfte partiet i hele landet frem mot lokalvalget i 2019, sier Arild Hermstad på partiets hjemmesider.

Han begrunner valget sitt om å stille som politiker for MDG slik:

– Jeg ble med i MDG fordi vår politikk vil gi et rausere Norge, der flere får muligheten til å leve gode liv, med mer åpenhet og demokrati, og der Norge blir et foregangsland på miljø. Når tiden er i ferd med å renne ut for å ta vare på jordkloden, kan vi ikke fortsette med å utsette omstillingen til et bedre og grønnere samfunn, sier Hermstad.

Lang fartstid i Framtiden i våre hender

I 2016 sa han opp lederstillingen i Framtiden i våre hender, en jobb han hadde hatt siden 2001. Skiftet skjedde fordi han ville engasjere seg politisk i MDG, og i fjorårets Stortingsvalg var han toppkandidat for Hordaland.

Hermstad har vært medlem av MDGs sentralstyre siden 2017, og har også jobbet som rådgiver i MDGs stortingsgruppe.

Valgkomiteen begrunner valget av Hermstad med at han er en samlende figur for store deler av MDGs medlemmer, og at han har bevist at han kan jobbe mot media på effektiv måte, både i aviser, på TV, radio og i digitale flater. Han har en bred kontaktflate i partiet, og han kan og vil bruke all sin arbeidskapasitet på partibygging og markedsføring av grønn politikk, heter det.

Dårlig oppslutning på målinger

Komiteen skriver også at de legger vekt på at Hermstad har omfattende organisasjons- og ledelseserfaring, og kan bidra til at partiet som organisasjon blir løftet videre.

Den kvinnelige talspersonen, Une Aina Bastholm, ønsket gjenvalg, og fikk ingen motkandidater. Valgkomiteen skriver at de mener hun har gjort en god jobb som talsperson, og «at et nær samstemt parti synes å ta del i den vurderingen».

Både talspersonene i MDG og ledelsen forøvrig vil få nok å gjøre framover, i arbeidet med å øke partiets oppslutning. Partiet sliter nemlig fortsatt på meningsmålingene, og i den ferskeste målingen gjort for NRK for mars, landet MDG på bare 2,8 prosent. Det er en nedgang med 0,9 prosentpoeng fra februar måned.

-Annonse-

 

 

 

 

 


 

- Annonse -