Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: biomasse

Av Megan Darby I en stevning som nylig er innlevert til EU-domstolen forsøker en gruppe land å stanse EU fra å regne trevirke inn som en fornybar energiressurs. Saksøkerne fra seks europeiske land pluss USA argumenterer for at brenning av biomasse for oppvarming og kraftproduksjon er en falsk løsning på klimaproblemet....