Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Ellen Hambro

Det vil kun være mulig å gi tillatelse til bygging i myr hvis tiltaket er helt nødvendig av hensyn til vesentlige samfunnsinteresser, ifølge forslaget.
Omlag 25 000 kubikkmeter glasopor ble spredt fra en bedrift ved Ottavassdraget etter en flom i 2018.
En ny rapport om miljøtilstanden i Europa fra det europeiske miljøbyrået (EEA) viser at Europa ikke vil nå 17 av 35 miljømål for 2020, og at 9 av dem kun delvis vil bli oppnådd. Rapporten «Europas miljø – tilstand og utsikter 2020 (SOER 2020)», som lanseres i Brüssel i dag...