Direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro. Foto: Skjermdump/MD-strømming.

Miljødirektoratet foreslår å forby nedbygging av myr. Forbudet skal ivareta truede arter og vil gjelde all myr, som tilsvarer 9 prosent av arealet i Norge.

– Vi foreslår et forbud mot nedbygging av myr som vil hindre frigjøring av klimagasser som har vært lagret i tusenvis av år, sikre fremtidig karbonbinding og samtidig bidra til at over 600 arter på rødlista får beholde sine hjem, sier Miljødirektoratet-direktør Ellen Hambro.

Forslaget baserer seg på et oppdrag Miljødirektoratet fikk fra Klima- og miljødepartementet om å utarbeide et forslag til forbud mot nedbygging av myr til utbyggingsformål.

Saken fortsetter under bildet

I forslaget som nå er klart, vil det kun være mulig å gi tillatelse til bygging i myr hvis tiltaket er helt nødvendig av hensyn til vesentlige samfunnsinteresser. Det kan for eksempel gjelde bygging av samfunnskritisk infrastruktur.

Både utbyggere, grunneiere og kommuner som ønsker å bygge på myrarealer vil få begrensninger i sin arealbruk og må enten redusere utbygging eller finne andre egnede arealer for utbygging.

– For at forbudet reelt sett skal redusere nedbygging av myr, slik hensikten jo er i Stortingets anmodningsvedtak, har vi foreslått et strengt regelverk. Forslaget vil få konsekvenser for flere aktører som får begrenset frihet i arealbruken. Vår vurdering er likevel at dette lovendringsforslaget er et viktig skritt for å nå Norges internasjonale forpliktelser både i natur og klimaavtalen, sier Hambro

Norsk institutt for naturforskning publiserte tidligere i høst en rapport som viser at kommunene har satt av 164 kvadratkilometer myr til utbyggingsformål.

Hvis 164 kvadratkilometer myr blir bygget ned, vil det gi et samlet klimagassutslipp på mellom 19 og 55 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Til sammenligning var de samlede norske klimagassutslippene i 2022 på 48,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

(©NTB)


- Annonse -
Vil du annonsere her?