Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: faunakriminalitet

Konsekvensene av eggplukkingen i Bærum førte til en total kollaps av kolonien på 630 par. Kun én hettemåkeunge vokste opp og ble flygedyktig.
– Gjennom felles aksjoner med Kystvakta, Fiskeridirektoratet og politiet oppnår vi mer enn vi gjør hver for oss, sier Morten Kjørstad, direktør i Statens naturoppsyn.
Ikke alt er like bra, men NOF har notert seg mindre forurensing, samt sterk reduksjon i ulovlig reirplyndring og jakt på disse fuglene.