Vil du annonsere her banner
Vil du annonsere her banner

Stikkord: Geirangerfjorden

Dei nye reglane som gjeld frå 1. mars er utarbeidd av Sjøfartsdirektoratet på oppdrag frå Klima- og miljødepartementet. Det blir gradvis strengare krav til utslepp av NOx og det blir strengare regulering av bruk av eksosvaskesystem. Det kjem også krav om ein miljøinstruks for kvart enkelt skip og forbod mot...