Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Stikkord: gjenvinning

En forskergruppe ved Chalmers tekniske universitet i Gøteborg har klart å finne fram til en effektiv prosess som bryter ned alle typer plastavfall til molekylnivå. Det kan gi helt nye muligheter. Ut i prosessen oppstår plasten i gassform. Fra dette kan det igjen produseres nye plasttyper i jomfruelig kvalitet, og...
I 2017 ble det registrert 11,7 millioner tonn avfall i Norge, og det var en økning på 3% fra året før, viser de nyeste tallene fra SSBs avfallsregnskap. Tallene går feil vei både når det gjelder mengden avfall, og andelen av det vi makter å gjenvinne av avfallet. Gjenvinningsandelen av ordinært...
Sirkulærøkonomi kan blant annet karakteriseres ved at ressursene går i sirkel, og i større grad er en tjenesteøkonomi der man reparerer, oppgraderer, leier, leaser og gjenbruker varer og tjenester. Ifølge The Circularity Gap report 2018 blir bare 9 prosent av alt avfall i dag resirkulert. I Norge har SSB tall...
– Vedtaket gjør at vi får mer kontroll og kunnskap om den internasjonale plasthandelen. For å redusere mengden plastavfall i naturen er dette veldig viktig, og jeg er glad for at Norges forslag fikk flertall. Det er slike konkrete tiltak vi trenger flere av framover for å løse problemet...
I februar i år var 40% av nybilsalget her i landet elbiler, og antall elbiler har nå passert 200.000. Batteriene krever et system for håndtering og gjenvinning. Ifølge Batteriretur ventes volumet av utrangerte elbilbatterier i Norge å være på flere tusen tonn i 2025, og globalt mener man at rundt...
I oppfølgingen av dette har Miljødirektoratet fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å utarbeide et forslag til en ny forskrift for kildesortering av plastavfall og matavfall i Norge, både fra husholdningene og næringslivet. De nye avfallsreglene fra EU gjelder for hele Europa, og forplikter oss til å øke materialgjenvinningen...
En av produktseriene til Axiom Cycling Gear heter "Seymour", og er sykkelvesker i forskjellige utgaver. Det spesielle med sykkelveskene er at plasten de er laget av kommer fra fiskegarn som er hentet opp fra havet, såkalte spøkelsesgarn. LES OGSÅ: Storopprydning på havbunnen - fjernet 25 km med spøkelsesgarn Axiom hevder at disse...
Tomra er fortsatt mest kjent for sine panteautomater, men tilbyr mer enn det. I Norge er panteautomatene forlengst en del av hverdagen til oss alle, og millioner på millioner med flasker og bokser går gjennom systemene hvert år. Slike systemer er ikke like selvsagte og veletablerte overalt. Men prinsippet med...
Tallene fra SSB som nå er offentliggjort gjelder for 2015, og de viser at gjenvinningen på ordinært avfall var på 77 prosent. Det er dårligere enn i både 2012 og 2013, da gjenvinningsgraden var på henholdsvis 80 og 81 prosent. Både andelen til materialgjenvinning og energigjenvinning har blitt redusert de siste årene, og sistnevnte...