Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: GMO

Forskere ved NIBIO håper på en oppmykning av loven for å kunne ta i bruk CRISPR for å løse utfordringer blant annet knyttet til jordbruk, matsikkerhet og klima.
Norge undertegnet denne avtalen allerede i 2012, men først 5. mars i år ble den gjeldende fordi det var et krav at 40 land måtte godkjenne den. Nå har dette skjedd. Ifølge Klima- og miljødepartementet plasserer denne avtalen et tydelig ansvar på brukerne av genmodifiserte organismer, for å avverge skade...
Fra i fjor høst ble det mulig å søke om Svane-sertifisering av investeringsfond. Et av kriteriene handler om GMO-relasjoner, noe som fem svenske professorer reagerer på. I et innlegg i Svenska Dagbladet, med overskriften "Hur länge ska Svanen få strunta i vetenskapen?", skriver de fem professorene fra Kungliga Vetenskapsakademin blant...
I en e-post til sine medlemmer i dag mandag informerer det verdensomspennende aksjonsnettstedet Avaaz at de har mottatt en 168-siders rettsstevning fra Monsanto. Stevningen instruerer organisasjonen til å utlevere alt fra private e-poster, dokumenter, notater og opptak de har som omhandler Monsanto. Dette skal også inkludere navnene og e-postadressene til...
Vedtaket til regjeringen ble møtt med jubel i Oikos-Økologisk Norge og i Nettverk for GMO-fri mat og fôr. – Vi føler virkelig at våre argumenter og synspunkter er blitt hørt og tatt med inn i beslutningen om å si nei til 3 GMO raps og maisen 1507. Det er ekstra...