Vil du annonsere her banner
Vil du annonsere her banner

Ny FN-avtale om GMO trådte i kraft denne måneden

- Annonse -

Norge undertegnet denne avtalen allerede i 2012, men først 5. mars i år ble den gjeldende fordi det var et krav at 40 land måtte godkjenne den.


Nå har dette skjedd. Ifølge Klima- og miljødepartementet plasserer denne avtalen et tydelig ansvar på brukerne av genmodifiserte organismer, for å avverge skade på naturen.

Målet er at den nye avtalen «skal ha en skadeforebyggende og tillitskapende funksjon i forbindelse med utvikling og anvendelse av moderne genteknologi. Dersom brukeren av en genmodifisert organisme (GMO) står i fare for å skade biologisk mangfold, eller skaden allerede har skjedd, har brukeren ansvar for å forebygge eller reparere skaden i følge de nye, internasjonale FN-reglene».

Det heter videre at «Nagoya – Kuala Lumpur tilleggsprotokollen om ansvar og erstatning til Cartagena-protokollen om GMO»  inneholder regler for erstatning. Myndighetene har rett til å iverksette tiltak på vegne av brukeren, og for brukerens regning, dersom noe går galt og pliktene ikke overholdes.

Norge har fra før bestemmelser om ansvar og erstatning gjennom genteknologiloven og forurensningsloven.

I Norge er det hittil nedlagt 13 forbud mot genmodifiserte organismer etter genteknologiloven. Samtidig har regjeringen tillatt import av flere genmodifiserte nelliker med endret blomsterfarge.


 

- Annonse -