Bildet er fra en anti-glyfosat/Monsanto demonstrasjon (Foto_ Flickr CC / Avaaz).
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

I en e-post til sine medlemmer i dag mandag informerer det verdensomspennende aksjonsnettstedet Avaaz at de har mottatt en 168-siders rettsstevning fra Monsanto.


Stevningen instruerer organisasjonen til å utlevere alt fra private e-poster, dokumenter, notater og opptak de har som omhandler Monsanto. Dette skal også inkludere navnene og e-postadressene til alle som har signert kampanjer rettet mot Monsanto.

Monsanto er et av de mektigste selskapene i verden med en omsetning på rundt 50 milliarder dollar, og er kjent blant annet som produsent av giftstoffet Agent Orange,

Roundup er et Monsanto-produkt (Flickr.com).

som ble brukt til å drepe jungelvegetasjonen under Vietnamkrigen – og mye annet med den. Selskapet driver også med patentering på mais, frø og annet såkorn, samt GMO-utvikling. I dag er selskapet mest kjent for den markedsledende ugressgiften Roundup.

Monsanto har fått et rykte for å ha utnyttet Obamaregjeringens lov om at selskaper også er juridiske personer, maksimalt. Selskapet beskyldes av mange for omfattende og nådeløse rettslige angrep på alt fra enkelte bønder til folkegrupper og stater som enten utfordrer deres patenteringer eller legger juridiske hindringer i veien for deres oppkjøp, eller omsetning og bruk av deres produkter.

Pionér på nettkampanjer

Avaaz, som betyr stemme på flere språk fra Midtøsten, Europa og Asia, ble dannet i 2007, og ble på få år en verdensledende utvikler av nettaktivisme.

– Avaaz gir en stemme til millioner av mennesker fra alle samfunnslag til å iverksette tiltak som kan påvirke globale, regionale og nasjonale utfordringer, fra korrupsjon og fattigdom til konflikt og klimaendringer. Vår modell for Internett-organisering gjør at innsatsen til tusenvis av individer raskt konsentreres i en stor kollektiv kraft, heter det på organisasjonens hjemmesider.

Underskrifts-, og innsamlingskampanjer på nett brukes spesielt til spisset lobbyvirksomhet, mediakampanjer og direkteaksjoner. Mange av kampanjene har fått stor global oppslutning.

Artikkelen fortsetter under bildet

(Ill.foto: Wikimedia Commons)

Trenden med nettkampanjer blir ofte kritisert som latskapsprotest og klikkaktivisme, men Avaaz-kampanjen mot Roundup har ifølge Avaaz selv truffet godt, og har trolig hatt stor innvirkning på de restriksjonene som produktene nå møter i EU. Organisasjonen har også jobbet mot fusjonen mellom Monsanto og den tyske kjemigiganten Bayer. Dette blir regnet som en sannsynlig utløsende faktor for søksmålet. De har i følge nettsidene mellom 46 og 47 millioner registrerte støttespillere i 195 land, også svært mange nordmenn. Det er dermed en omfattende medlemsdatabase Monsanto nå krever innsyn i. Avaaz uttrykker i e-posten også bekymring over hva de kan finne på å bruke informasjonen til.

Lar seg ikke skremme

Avaaz-medlemmene lar seg ikke skremme, heter det i e-posten, og organisasjonen maner til motstand.

– Monsanto kan ha ubegrensede midler for å true, men Avaaz har ubegrenset med folkemakt, og vi er ikke redde, skriver Avaaz, og maner til et spleiselag for å møte søksmålet.

 – for hver gang de prøver å ta oss vil de bare gjøre oss sterkere

Avaaz i e-post til medlemmer.

Organisasjonen skriver at de regner med at dette vil bli dyrt, at de vil trenge toppadvokater, og at dette kan bli en lang prosess.

Monsanto blir av dets motstandere ofte sett på som kroneksempelet på industrialisert og forskningsbasert matproduksjon, der avlinger og fortjeneste maksimeres gjennom monokulturer, genmanipulering, automatisering og kostnadsoptimalisering. Hovedargumentet er at dette er den eneste måten man kan klare å brødfø en voksende verdensbefolkning på. Motargumentasjon går gjerne på at utarming av jordsmonn, stort vannforbruk, forgiftning og utryddelse av naturmangfold og fortrengning av mindre og stedstilpassede produsenter, gjør dette scenariet kortsiktig, og at det ikke er bærekraftig over tid.

Monsanto har ikke kommentert søksmålet på sine nettsider.


 

- Annonse -