Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Stikkord: Grønn Gjødsel

Bedriften Grønn Gjødsel fra fra Rakkestad i Østfold har gjort et miljøproblem til en viktig ressurs. Fiskeslam og restavfall fra fjørfeproduksjon raffineres til naturgjødselpellets, og måten dette er gjort på har imponert juryen som deler ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket for Østfold. Grønn Gjødsel får derfor årets pris, som er på 50.000...