Grønn Gjødsel drives av ekteparet Lars Riiser Evju og Janet Narvestad Evju. Foto: Beate Sloreby / Innovasjon Norge.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Bedriften Grønn Gjødsel fra fra Rakkestad i Østfold har gjort et miljøproblem til en viktig ressurs.

Fiskeslam og restavfall fra fjørfeproduksjon raffineres til naturgjødselpellets, og måten dette er gjort på har imponert juryen som deler ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket for Østfold.

Grønn Gjødsel får derfor årets pris, som er på 50.000 kroner, melder Innovasjon Norge. Det er Innovasjon Norge som hvert år deler ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

Bedriften i Rakkestad får også honnør fra Landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

«Ivaretar miljøaspektet gjennom hele verdikjeden»

Kristin Willoch Haugen, direktør for Innovasjon Norge Oslo Viken, gir Grønn Gjødsel skryt for å vise vilje og evne til å stadig utvikle nye og bærekraftige gjødselprodukter basert på biologisk avfall.

– De viser vei for en sirkulær utnyttelse av ressursene, samtidig som de kan vise til en imponerende vekst og lønnsomhet for selskapet. Juryen har latt seg imponere av hvordan Grønn Gjødsel ivaretar miljøaspektet gjennom hele verdikjeden og at de nå også eksporterer sine produkter, sier Willoch Haugen.

Norges eneste mottaker av fiskeslam

Lars Riiser Evju, daglig leder i Grønn Gjødsel AS, tar prisen som en anerkjennelse for å tenke innovativt og for at bedriften er en god bidragsyter til utvikling i det norske landbruket.

– Det er vi stolte av. Prisen motiverer oss til å jobbe videre med å holde fokus på vårt overliggende mål – og hele tiden være i utvikling og i vekst på en bærekraftig og samfunnsmessig måte, sier Lars Riiser Evju.

Grønn Gjødsel drives av ekteparet Lars Riiser Evju og Janet Narvestad Evju. Bedriften startet sin virksomhet innenfor landbruket og fjørfeproduksjon er fortsatt en viktig del av driften. I 1985 startet bedriften med pelletert organisk gjødsel for å utnytte alle råvarene fra fjørfeproduksjonen. Siden den gang har bedriften utviklet seg til det som i dag kalles Grønn Gjødsel A/S. Her blir naturgjødselen/hønsegjødselen pelletert i eget fabrikklokale i Rakkestad.

I år sluttfører bedriften sitt siste prosjekt hvor de bruker fiskeslam som råvare i pelletert gjødsel. Fiskeslam er utfordrende å bli kvitt for fiskeriindustrien, men gjennom Grønn Gjødsel har slammet funnet veien til landbruket. Grønn Gjødsel er så langt landets eneste mottaker av fiskeslam.

– Har internasjonalt potensial

Juryen skriver videre dette om prisvinneren: «Grønn Gjødsel har blitt en viktig premissgiver og en drivkraft for utviklingen av økologisk landbruk i Norge i tillegg til en viktig faktor i næringskjeden. Bedriften har i dag kunder over hele Norge innenfor et bredt spekter av bransjen og har en sterk lønnsomhet, er i rask vekst og har skapt mange arbeidsplasser i hjembygda.»

– Vinneren har over tid vært markedsrettet og ambisiøs, og har også skapt en spennende virksomhet med stort internasjonalt potensial, sier Kristin Willoch Haugen fra Innovasjon Norge.

- Annonse -