Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Stikkord: insektdød

Veps.
– Antakelig er vendepunktet rundt andre verdenskrig – med landbruksmetoder og økt bruk av gift, sammen med antall mennesker. (Erik Tunstad)
Humle. Naturpress.
Så langt viser overvåkingen at mengden insekter i gjennomsnitt har minket med 14 prosent hvert år. 

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
"Disse nedgangene kan ha katastrofale innvirkninger på jordas naturlige miljø og vår evne til å overleve på planeten", heter det i rapporten fra UK.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
– Den alarmerende tilbakegangen av insekter som pollinerer avlinger og ville planter, utgjør en risiko for matsikkerheten og truer vår overlevelse og naturen som helhet, sier miljøkommissær Virginijus Sinkevicius.
"Vi får stadig klare signaler om at måten vi lever på og de handlingene vi gjør, har alvorlige konsekvenser".

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Naturbrukselevene ved Tomb VGS i Råde i Østfold gjør en ekstra innsats i år, for de livgivende, pollinerende insektene.  Tomb har flere studieretninger, men landbruksfag utgjør som før kjernen i skolen. Det er dyr i fjøset, og traktorer på jordene. Insektdød og trusler mot det biologiske mangfoldet er tema som også...
Stortingsrepresentant for MDG, Une Aina Bastholm (bildet), mener det haster med å få på plass tiltak for å hindre en omfattende insektdød, slik en ny forskningsstudie advarer om. Miljøpartiet De Grønne går derfor inn for en egen krisepakke som skal ta fatt i problemet, ifølge en artikkel i Dagens Næringsliv...
"Fugler er gode miljøindikatorer ... fuglenes tilbakegang tyder på en generell nedgang i naturmangfoldet". (Martin Eggen, BirdLife)