Une Aina Bastholm (Foto: Flickr / MDG).

Stortingsrepresentant for MDG, Une Aina Bastholm (bildet), mener det haster med å få på plass tiltak for å hindre en omfattende insektdød, slik en ny forskningsstudie advarer om.

Miljøpartiet De Grønne går derfor inn for en egen krisepakke som skal ta fatt i problemet, ifølge en artikkel i Dagens Næringsliv i dag.

– En trussel om massedød blant insekter er også en trussel mot alt annet liv på jorden. Det er derfor viktig at vi nå tar grep. Insektdød er et akutt problem som krever raske og nye svar, både for et sunnere jordbruk, bedre arealbruk og mer naturvern, sier Une Bastholm til NTB, som siteres av DN.

LES OGSÅ: – Hvis insektene forsvinner mister vi grunnmuren i økossystemene våre (Kronikk av Una Aina Bastholm 23. oktober, 2017).

24 konkrete tiltak

Studien som ble lagt fram i februar viste at vi kan risikere å miste tilnærmet alle våre insekter innen et århundre om dagens reduksjonstakt fortsetter.

Reduserte leveområder, intensivt landbruk og bruk av sprøytemidler, anses for å utgjøre de viktigste truslene mot insektene.

I krisepakken som MDG foreslår er det 24 tiltak.

– Vi må gi insektene mer plass. De dør ut fordi vi har kvittet oss med plantene og leveområdene de er helt avhengig av. Det intensive landbruket med lite beiting og slått, hvor det dyrkes samme planteart på samme jordstykke år etter år, ødelegger det naturlige plantelivet. Vi må få en landbrukspolitikk som tar vare på det biologiske mangfoldet, sier Bastholm i artikkelen.

Det foreslås blant annet andre driftsformer i jordbruket og bedre vern og forvaltning av skog, samt tilrettelegging for blomsterenger på private såvel som offentlige eiendommer.

Les hele saken på DN.

I Norge er en tredjedel av insektene rødlistet

Et av eksemplene som tidligere er lagt fram og som viser hvor hurtig nedgangen allerede har vært, er fra Puerto Rico i Karibia. I jungelen der, med tilsynelatende minimal menneskelig påvirkning, har nedgangen i insektbestanden – målt i vekt – de siste 40 årene vært på minst 75 prosent, ifølge Forskning.no.

Fra Tyskland og Nederland meldes det om at den samlede mengden av insekter i vernede områder hadde gått ned med 75 % på mindre enn 30 år.

I Norge er en tredjedel av artene rødlistet. Gjengroing og intensivt jordbruk blir utpekt som viktigste årsaker til insektdød her til lands.

Miljødirektoratet har tatt initiativ til et kartleggings- og overvåkingsprogram i Norge. Det skal etter planen starte til sommeren.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?