Tilbakegangen for biene fortsetter. Foto: Trollinho / Unsplash.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Nedgangen i antall bier og sommerfugler er fortsatt alvorlig. Den kan true EUs matsikkerhet, viser en statusrapport fra EU-kommisjonen.

Det er fremdeles en nedgang i populasjonen blant hver tredje bie- eller sommerfuglart. Hver tiende art er utrydningstruet.

Pollinatorer er viktig for landbruket. Ifølge rapporten er 80 prosent av avlingene og ville blomster helt eller delvis avhengige av disse pollinatorene.

– Den alarmerende tilbakegangen av insekter som pollinerer avlinger og ville planter, utgjør en risiko for matsikkerheten og truer vår overlevelse og naturen som helhet, sier miljøkommissær Virginijus Sinkevicius i en pressemelding.

I rapporten konstateres det at noen av tiltakene som er gjort etter 2018 har hatt effekt, men at de ikke er tilstrekkelig og at det må gjøres mer.

(©NTB)


- Annonse -