Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Stikkord: Klima- og miljødepartementet

Stig Schjølset og Sigrun Gjerløw Aasland.
Styret i ZERO har foreløpig ikke besluttet hvordan lederrollen løses videre.
"4 ministere (klima, justis, landbruk og finans) møtte nylig opp hos Norges jeger- og fiskerforenings (NJFF) leder Gjems og kritiserte verneres påståtte sabotasje, med dårlig skjult adresse til vår forening."
Bjelland Eriksen kommer fra stillingen som statssekretær ved Statsministerens kontor (SMK) og for olje- og energiminister Terje Aasland.
Berg har takket ja til en stilling som rådgiver for internasjonale miljøspørsmål i klimaavdelingen i KLD.
Hvorfor godtar vi en forvaltning av natur og arter i landet vårt som bare så vidt klarer seg?, spør Alette Sandvik.
Naturvernarane og Nordic Mining har heilt ulikt syn på kva gruveavfallet inneheld.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Miljødirektoratet tilrår overfor KLD vern av 19 skogområder på Helgeland i Nordland fylke. Ifølge MD har områdene har store naturkvaliteter. Samtidig har områdene betydning for lokal treindustri. – Det er meget artsrike skoger som nå foreslås vernet, med betydelig forekomst av rødlistede arter. Skal vi sikre naturmangfoldet for kommende generasjoner, må vi ta vare på […]

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Har vært energi- og miljøpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet siden 2017.
– Vi er helt avhengig av det lokale klimaarbeidet for å redusere de norske utslippene, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.
Fire ulver tilhørende Letjenna-flokken ble skutt i Åmot i Innlandet onsdag formiddag. Ifølge NRK ble ulvene skutt i løpet av jaktens to første timer. Jakt på hele familiegrupper innenfor ulvesonen blir av WWF Verdens naturfond erklært å være i strid med både Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. – Dette vedtaket er uakseptabelt....