Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: klimatilpasning

Innsatsen er svært variabel, viser fersk undersøkelse. De største kommunene er best, andre bryter til og med loven. – I en tid der ekstremvær er den nye normalen, er det skremmende å se at norske kommuner ikke har jobbet særlig bedre med klimatilpasningsarbeid de siste tre årene. Vår rapport viser...
12 spesielt sårbare regioner i Europa, blant dem Vesterålen, er utpekt som kjerneområder i prosjektet Resist.
Riksrevisjonen slår blant annet fast at de norske myndighetene ikke har god nok oversikt hvor det kan bli mer flom og skred i årene framover.
"Næringslivet må forholde seg til en ny virkelighet".
MET sine 10-dagers værvarsler har høy kvalitet verden over. Disse værvarslene kan nå få stor betydning for mennesker blant annet i Afrika.
"Vi mennesker er dyktige på er å tilpasse oss omgivelsene og klimaet vi har i dag. Det er faktisk noe vi kan se effekten av relativt raskt. Derfor har vi også opprettet dette senteret."