Ekstremværhendelser påfører samfunnet kostnader. Virksomheter skal settes i stand til å forberede seg bedre. Ill.foto: Pixabay.

Ny læringsarena skal løfte fram tiltak som private og offentlige virksomheter kan iverksette.

– Næringslivet må forholde seg til en ny virkelighet der klimaendringer forårsaker hyppigere ekstremværhendelser og naturkatastrofer. Behovet for klimatilpasning er stort, men få bedrifter har kompetanse og kapasitet til å arbeide strukturert med forebyggende tiltak, sier konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

Kommunalbanken, Fremtind og Skift – Næringslivets klimaledere lanserer nå strakstiltak.no, en ny læringsarena for næringsliv og offentlig sektor som ønsker å bygge kompetanse og samarbeide om hvordan en best tilpasser seg et varmere, våtere og villere klima. Strakstiltak.no består av åtte tiltak næringslivet anbefaler å iverksette umiddelbart for å tilpasse seg klimaendringene.

At klimaendringer allerede er i ferd med å gi økte kostnader, dokumenteres tydelig med tall fra Norsk Naturskadepool. Der går det fram at det hittil i 2022 er meldt inn flere naturskader enn for hele 2021 til sammen. Rundt 6 500 bygningsskader er meldt inn til forsikringsselskapene i januar i år som følge av værrelaterte hendelser. Erstatningene summerer seg til 510 millioner kroner, ifølge Skift. 

Nasjonalt samarbeid

Initiativet legger til grunn at det er begrenset kunnskap i samfunnet om de totale konsekvenser av et klima i endring, om behovet for klimatilpasningstiltak og de kostnadene det innebærer. Næringsliv og myndigheter må derfor jobbe sammen for å øke ambisjonsnivået og finner gode, praktiske løsninger for å gjennomføre klimatilpasninger, understrekes det.

– Kommunesektoren og det lokale næringslivet har felles interesser i å tilpasse seg et klima i endring, både for å begrense skader, men også fordi det kan skape nye forretningsmuligheter. Mange investeringer har en økonomisk levetid på flere tiår. Da gjelder det å planlegge og gjennomføre tiltak for å redusere både fysisk klimarisiko og overgangsrisiko, sier Jannicke Trumpy Granquist, administrerende direktør i Kommunalbanken, som er kommunesektorens viktigste långiver.  

– Klimatilpasning handler om å erkjenne at klimaet er i endring, forstå konsekvensene og iverksette tiltak, enten for å forebygge skader, eller utnytte muligheter endringene kan medføre. Nå lanserer vi et nasjonalt samarbeid for å bygge kompetanse i norsk næringsliv og offentlig sektor, sier Bjørn K. Haugland administrerende direktør i Skift.   

Stort sikringsbehov

NVE har beregnet at det vil koste 85 milliarder kroner å sikre bygg i Norge mot flom og skred. Over 200 000 bygninger trenger sikring. Mer enn fire av ti bedriftsledere som eier egne bygg sier at de må gjennomføre tiltak for å unngå bygningsskader som følge av våtere og villere vær, ifølge en undersøkelse gjennomført av Respons analyse for Fremtind i 2021.


- Annonse -
Vil du annonsere her?