Kompetansebygging i Mosambik. Foto: Kristine Gjesdal / Meteorologisk institutt.

Dataene vi best kjenner fra Yr deles nå med verden som digitalt fellesgode. Det er Digital Public Goods Alliance, ledet av UNICEF, som står for godkjenningen.

MET sine 10-dagers værvarsler har høy kvalitet verden over. Disse værvarslene kan nå få stor betydning for mennesker blant annet i Afrika.

Datasettet  heter MET Norway Weather API og dataene er åpent og fritt tilgjengelige på en plattform som andre igjen kan bygge på. Dette kan være nye tjenester og/eller digitale fellesgoder. Meteorologisk institutt har sammen med NRK bygget Yr på toppen av nettopp MET Norway Weather API.

Kompetansebygging i Mosambik. Foto: Kristine Gjesdal / Meteorologisk institutt.

Stor betydning for land med lite tilgang til værdata

Værvarsler som digitalt fellesgode kan få stor betydning for mennesker blant annet i Afrika, spesielt bønder og fiskere som er avhengig av å vite hvordan været blir. For dem handler det om å ha nok mat på bordet til familien. En bonde i Etiopia må vite når regnsesongen starter for å avgjøre når han eller hun skal så, og en fisker på Malawisjøen må vite om været er stabilt nok til å kunne dra ut på fiske. 

Mange bønder over hele Afrika baserer seg på tradisjonell kunnskap om vær og klima, men med klimaendringene blir denne kunnskapen utfordret, og været som tidligere var stabilt, er ikke lenger det. Regnet kommer ikke lenger når det pleier og værtegnene kan være upålitelige.

– Åpne værdata bidrar til nøyaktige og pålitelige værvarsel andre steder på kloden, og dette er viktig for de som skal tilpasse seg klimaendringer. Et værvarsel er ikke komplett før det blir mottatt, forstått og inngår i en beslutningsprosess, sier Jørn Kristiansen, direktør for Senter for utvikling av varslingstjenesten på MET.

Jørn Kristiansen understreker at data som skal være digitale fellesgoder må være tilgjengelig, forståelig og brukervennlige. Dataene og tjenestene må være lette å finne, presentert på et forståelig språk, og innholdet må være relevant for brukerne. Det må også være brukerstøtte tilgjengelig for brukerne, og et visst samarbeid mellom brukerne og utviklerne.

– MET har bidratt til å stake ut retningen

Regjeringens strategi for klimatilpasning, forebygging av klimarelaterte katastrofer og sultbekjempelse ble lansert mandag 12. april. Her er digital transformasjon og innovasjon et viktig område. Strategien beskriver blant annet hvordan Meteorologisk institutt utforsker bruk av åpne værdata som et digitalt fellesgode i afrikanske land, og på sikt i andre land utenfor Afrika, slik at de nasjonale værvarslene blir mer presise og pålitelige.

I et prøveprosjekt i Afrika, som Norad finansierer, skal Meteorologisk institutt undersøke hva som skal til for at Malawi og Etiopia skal kunne ta i bruk METs datasett i sine egne tjenester.

– METs arbeid de siste ti årene har uten tvil vært med på å bidra til å stake ut retningen i den norske bistanden til både klima- og værtjenester og globale digitale fellesgoder, sier Astrid Thesen Tveteraas, fungerende seksjonsleder for miljø og matsikkerhet i Norad.

Veien mot å gjøre værdata til digitalt fellesgode 

Et digitalt fellesgode kan være et program, en app, et datasett eller lignende, som er tilgjengelig for alle. Ikke bare skal det være tilgjengelig, men det må også være bygget opp med de beste metodene, ivareta krav til personvern og bidra til FNs bærekraftsmål.

I FN gjøres et arbeid med å godkjenne digitale fellesgoder slik at de tilfredsstiller slike krav. Du kan finne ut hvem som er nominert og hvem som er godkjent på denne nettsiden.

Meteorologisk institutt har gjennom mange år bygget opp datasett med innhold knyttet til vær, hav og klima. Alt som produseres fra Met.no legges ut til fri bruk. Noen av datasettene er svært mye brukt, blant annet det som Yr.no baseres på. Dataene bak Yr kommer fra Meteorologisk institutt for Skandinavia og nærliggende områder, og det europeiske værsenteret European Center for Medium-range Weather Forecast (ECMWF) for resten av verden. 

Du kan lese mer om MET Norway Weather API her. — Denne artikkelen er basert på en pressemelding fra Met.no.


- Annonse -