Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Stikkord: KNM Helge Ingstad

Ifølge Forsvaret var det om lag 500 kubikkmeter med oljeprodukter ombord da havariet skjedde utenfor Stureterminalen. Av dette var 460 kubikkmeter marin diesel. Det var også 33 kubikkmeter med helikopterdrivstoff ombord, samt mindre mengder med smøreolje, hydraulikkolje og lignende, rapporterer Kystverket. Hevingsoperasjonen av skipet er i gang i dag, tirsdag. Det er...