Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Stikkord: måke

"Tjenestene måkene gjør som renovasjonsvesen knapt måles i kroner og øre. Neste gang du ser en måke kan du tenke: Her kommer oppryddingen! Både i naturen og i byer fjerner måker effektivt organisk avfall og spiselig død materie. Uten den kunne vi raskt fått problemer, også med rotter."