Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: miljøbåt

Den nye miljøbåten erstatter den gamle miljøbåten "Pelikan". Denne båten har i løpet av 30 års drift plukket opp omlag 1500 tonn (1,5 millioner kg) søppel og drivgods fra havna, opplyser Oslo Havn. På sikt er målet til Oslo Havn å bli utslippsfri og bli en foregangshavn for utslippsfrie løsninger. Den...