Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Norsk Folkehjelp

51 land har ratifisert traktaten, 86 land har signert.
En stor del av norsk bistand går gjennom internasjonale organisasjoner, inkludert en rekke FN-organisasjoner. På bistandsbudsjettet forvaltes også mye penger av norske frivillige organisasjoner. De siste årene har fokuset på klimaendringer, og tiltak for å møte dem, blitt større. Vi spurte tre av de største organisasjonene hva de gjør...