Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: OBOS

Manglerud i Oslo. Skisse.
Det vil ikke kunne bygges boliger på lokket, men en park med gangveier, idrettsbaner og lekeplasser kan etableres.   

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Vinneren av «OBOS Bærekraftpris» blir det boligselskapet som har gjennomført det største miljøløftet. I 30 år har OBOS delt ut pris for beste rehabilitering i et boligselskap. Fra neste år endres kriteriene for OBOS-prisen til å handle om bærekraft, og premien økes fra 200.000 kroner til én million. – Det haster...
Hele Norge inviteres til å bli med i prosjektet #30dagerformiljøet, en klimamobilisering "som skal drives fram av folks historier". Det skjer i september når OBOS tar i bruk det forskningsbaserte verktøyet cCHALLENGE, som er utviklet av professor Karen O’Brien ved Universitetet i Oslo. I en pressemelding skriver OBOS at til forskjell...
Det nye huset skal stå på et område mellom Fornebu S og Nansenparken, hvor det om noen år skal bygges 600 leiligheter og rekkehus. Det fremtidige boligprosjektet er et FutureBuilt forbildeprosjekt med høye miljøambisjoner.  Som en del av vinnerforslaget i arkitektkonkurransen for boligprosjektet 9.4 ble det presentert et felleshus i...
Klimahuset i Botanisk hage ved Naturhistorisk museum UiO, som også blir eier av huset på Tøyen i Oslo, foretar en "myk åpning" før jul 2019. Offisiell åpning er satt til februar 2020. Byggevirksomheten startes om noen få uker, i november. De 24,5 millionene som Oslo kommune har øremerket bygget skal fordeles...
Bussen skal kjøre i skytteltrafikk på strekningen mellom Fornebu S og Storøya der Storøyodden badeplass ligger. Ruten kjøres ordinært fra mandag 18. juni og ut august. I dag, fredag 15. juni, kjøres en ekstra premieretur. Bussen kjører ellers alle dager mellom kl. 10 og 18, og turen er gratis. Den elektriske...