Ill.: Arkitektkontorene Lund Hagem og Atelier Oslo

Klimahuset i Botanisk hage ved Naturhistorisk museum UiO, som også blir eier av huset på Tøyen i Oslo, foretar en «myk åpning» før jul 2019. Offisiell åpning er satt til februar 2020.

Byggevirksomheten startes om noen få uker, i november. De 24,5 millionene som Oslo kommune har øremerket bygget skal fordeles over fire år, mens hele 70 millioner kroner tilkommer prosjektet som gave fra en privat bidragsyter, finanstoppen Jens Ulltveit-Moe.

Jens Ulltveit-Moe gir 70 mill i gave til Klimahuset i Oslo.

Også OBOS har lagt penger i potten. Som hovedsponsor av den delen som kalles «Løsningsarenaen», støtter OBOS prosjektet med 1 million kroner per år i tre år. I tillegg stiller boligselskapet sine fagmiljøer til disposisjon i arbeidet med utstillingene. Drift og formidling av utstillingene er basert på bidrag frå Sparebankstiftelsen, Statkraft og OBOS, blir det opplyst.

Ifølge Naturhistorisk museum vil Klimahuset på 650 m2 gi rom til forskningsbaserte utstillinger, foredrag, filmer, debatter og opplevelser knyttet til klima og klimaendringer. De besøkende skal gjennom aktiv formidling og utforsking av løsninger på aktuelle klimaspørsmål, motiveres til mer bærekraftige holdninger og handlinger. Befolkningens kunnskapsnivå på klimafeltet er viktig for at Oslo skal bli en bærekraftig by, og Klimahuset blir ansett som en viktig bidragsyter i dette, framhever tiltakshaverne.

Barn og unge

Hovedmålgruppen for Klimahuset er barn og ungdom. Huset skal fylles med aktiviteter på dagtid og kveldstid, i regi av både Naturhistorisk museum og andre aktører i den brede klimadebatten, heter det.

– Det grønne skiftet er avhengig av kunnskap hos de yngste

En intensjonsavtale med det formål å identifisere samarbeidsmuligheter, utover at Oslo er utpekt til europeisk miljøhovedstad i 2019, ble inngått i juni mellom UiO og Oslo kommune, byrådet for oppvekst og kunnskap. I en videreføring av samarbeidet er flere tiltak utviklet og identifisert, og posten for klimahus i budsjettet for 2019 er ett av disse.

– Vi er svært glade for samarbeidet med Oslo kommune. Denne avtalen vil være ryggraden i vårt arbeid med formidling av forskningsbasert kunnskap om klima til Oslos barn og unge, sier Tone Lindheim, direktør ved NHM.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, understreker at kommunens skoler og barnehager skal bidra til å dyrke nysgjerrighet og lærelyst.

– Og de skal motivere barnehagebarn, skolelever, barn og unge til livslang læring. Videre er det viktig at barn og unge lærer å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Skal det skje et betydelig grønt skifte må man starte med økt kunnskap hos de yngste, barn og unge, sier Thorkildsen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Prosjektleder for Klimahuset Torkjell Leira, Miljøbyråd Lan Marie Berg, byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen og Tone Lindheim. (Foto: NHM ved Karsten Sund)

Miljøbyråd Lan Marie Berg gir honnør til UiO og Naturhistorisk museum.

– Oslo har fremragende universitetsmiljøer med stolte tradisjoner for å skape debatt og spre informasjon om vår tids store utfordringer. Vi er den første generasjonen som virkelig vet hva som kommer til å skje dersom vi ikke kutter klimautslippene raskt, og det har vi fått en forsmak på i år med den ekstremt varme sommeren. Jeg er derfor veldig glad for dette samarbeidet med Naturhistorisk museum. Å gjøre Oslo til en utslippsfri by er et stort fellesprosjekt hvor vi må ha med oss hele byen, sier miljøbyråd Lan Marie Berg.

Presenterer løsninger

Løsningsarenaen utgjør den avsluttende delen av Klimahuset, og det er her publikum skal bli vist tiltak som kan være med og løse klimautfordringene. Målet er at publikum med nytilført kunnskap skal kunne bruke denne i hverdagen til å ta mer miljøbevisste valg.

Som seg hør og bør – Klimahuset er et nullutslippsbygg i henhold til kriteriene i Zero Emission Building (ZEB), og er i tillegg et såkalt forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?