Miljødirektør Birgitte Molstad i OBOS kan love én million til vinneren. Foto: Nadia Frantsen.
- Annonse -

Vinneren av «OBOS Bærekraftpris» blir det boligselskapet som har gjennomført det største miljøløftet.

I 30 år har OBOS delt ut pris for beste rehabilitering i et boligselskap. Fra neste år endres kriteriene for OBOS-prisen til å handle om bærekraft, og premien økes fra 200.000 kroner til én million.

– Det haster med å gjøre tiltak for å nå målene i Paris-avtalen, og OBOS ønsker å øke innsatsen for å gjøre eksisterende bebyggelse mer bærekraftig. Den nye OBOS-prisen blir ett av mange tiltak for å påvirke i positiv retning. Dagens bebyggelse vil trolig utgjøre 80 prosent av bygningsmassen i 2050, og til sammen kan boligselskapene utgjøre en betydelig forskjell hvis mange bidrar med små og store tiltak, sier miljødirektør Birgitte Molstad i OBOS.

Molstad er spent på hvor mange kandidater det blir det første året, men tror at stadig flere boligselskap vil investere betydelige midler i miljøtiltak i tiden framover.

– Mye kan gjøres for å redusere energibruken til drift. Og ved rehabilitering kan man velge de mest energieffektive og holdbare løsningene – selv om det kanskje blir en ekstrakostnad. Det handler om å redusere energibruken og sikre byggene for fremtiden, som å lage gode løsninger for håndtering av overvann.

9 områder å bli god på

Kandidater til OBOS-prisen må vise til en betydelig forbedring på ett eller flere av følgende områder:

  • Redusert energiforbruk
  • Redusert CO2-avtrykk
  • Grønn mobilitet
  • Redusert klimarisiko
  • Redusert vannforbruk
  • Sirkulærøkonomi
  • Tilrettelegging for bedre arealbruk og økologi
  • Tilrettelegging for bedre avfallshåndtering
  • Redusert forurensning

– Vinneren blir kåret etter en totalvurdering, og energireduserende tiltak vil bli særlig vektlagt. Boligselskapet må ha investert minst én million kroner i miljørettede tiltak for å bli vurdert, og vinnersjansen øker hvis man kan vise til kontinuerlig arbeid over tid, sier Birgitte Molstad.

Søknadsfristen er satt til 2. mars.


Denne artikkelen er basert på en tilnærmet uredigert pressemelding fra OBOS.

- Annonse -