Gina Gylver, NU-leder, og Frode Pleym, Greenpeace-leder utenfor Oslo tinghus tirsdag morgen. Foto: Kjetil Aasmundsson, Naturpress.

Tirsdag 28. november startet rettssaken der Greenpeace og Natur og Ungdom saksøker staten for manglende vurdering av klimakonsekvensene av eksporterte utslipp fra tre oljefelt. 

Det nye søksmålet er en videreføring av det første klimasøksmålet, som gikk tre runder for retten fra 2017-2020. Der tapte miljøorganisasjonene i hovedspørsmålene, men Høyesterett slo fast at den norske stat plikter å konsekvensutrede de globale klimavirkningene av nye oljefelt før de kan godkjennes. Det danner noe av grunnlaget for dagens søksmål; Greenpeace og Natur og Ungdom mener at Olje- og energidepartementet (OED) brøt denne plikten da de godkjente planer for utbygging og drift av de nye feltene Yggdrasil, Breidablikk og Tyrving i Nordsjøen.

– I starten ble det ikke gjort noen vurderinger i det hele tatt, etterhvert kom det vi mener er svært mangelfulle vurderinger, sier NU-leder Gina Gylver til Naturpress.

Norge er en klimahykler, ikke en klimaleder

Frode Pleym, Greenpeace

– Når du stapper inn dine egne tall så får du de svarene du vil ha, skyter leder i Greenpeace, Frode Pleym inn.

Også Grunnloven og barnekonvensjonen brytes av staten, hevder han.

Gylver påpeker at når det er tale om en konsekvensutredning handler det om en høy standard på utredningsarbeidet. Noe hun mener ikke er tilfelle når det gjelder det staten har levert i denne saken.

– Statens vurderinger er på ingen måte på det nivået her. I tillegg har det vært en lukket prosess, så sivilsamfunnet og fagpersoner har ikke hatt mulighet til å komme med innspill på klimaeffekten av disse utbyggingene. Dette kommer vi til å ta opp i retten, og det berører også paragraf 112, miljøparagrafen, sier hun.

Regjeringsadvokaten forsvarer staten ved blant annet å hevde i sitt sluttinnlegg at man ved kravet om konsekvensutredning skal estimere hvilke utslipp som kommer fra utbyggingen og driften – i Norge. Og altså ikke utslipp fra selve forbrenningen av oljen og gassen, ifølge staten/regjeringsadvokaten

Tror på seier – igjen

Gylver minner om at Jarand Rystad skal vitne for staten. Han er CEO i Rystad Energi som har utarbeidet det staten legger til grunn for sin klimavurdering.

– Vi kommer til å føre bevis for at mye av den er basert på det som i beste fall kan kalle gjetninger. Og som ikke kan kalles en konsekvensutredning. Dette handler særlig om hvor mye olje og gass som andre land vil legge på verdensmarkedet som erstatning for norsk produksjon.

– Vi vil helst slippe å møte staten i retten nok en gang. Men vi har ikke noe annet valg når regjeringen trosser Høyesterett ved å åpne for oljefelt uten å vurdere klimakonsekvensene. Vi har en sterk sak og vitenskapen på vår side, så vi er optimistiske om at vi vil vinne dette, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge. 

Gina Gylver medgir likevel at tapet i Høyesterett for snart tre år siden fortsatt kaster skygger over rettssaken som nå starter opp.

– For meg gjør det det, og for mange i Natur og Ungdom var det tapet hardt. Jeg tror noen mistet troen på rettssystemet, og førte også til at vi glemte litt bort det som faktisk var en seier for oss i den saken. For det var stort at Høyesterett slo fast at man skal konsekvensutrede klimaeffekten av olje- og gassproduksjonen.

– Overlater farlige klimaendringer til neste generasjon

Grunnloven og FNs barnekonvensjon krever at det tas hensyn til barns beste i saker som angår dem. Miljøorganisasjonene argumenterer for at dette også må gjelde i beslutninger om klima- og oljeforvaltning, og at myndighetene plikter å veie konsekvensene av klimaendringer opp mot for eksempel kortsiktig gevinst ved oljeutvinning. Ettersom konsekvensene for barn og unge ikke er tatt med i vurderingen av de tre oljefeltene, mener miljøorganisasjonene at godkjennelsene er ugyldige også på dette punktet.

– Norge må la olja ligge, men isteden overlater staten stadig større utslippskutt og farlige klimaendringer til neste generasjon. Dette er en vanvittig urettferdig byrde for dagens unge. Det er på høy tid at barns beste blir vurdert i oljesaker, og barns beste er åpenbart at de voksne ikke påfører dem alvorlig ekstremvær, helseproblemer, matmangel og flyktningkriser ved å pumpe opp mer olje enn klimaet tåler, sier Gina Gylver.

En god timing mot COP28

Både Frode Pleym og Gina Gylver synes timingen med at klimatoppmøtet COP28 og klimasøksmål i Norge går parallelt, er bra.

– Norge er en klimahykler, ikke en klimaleder. Nå er vi på vei ned til COP28, og med oljeselskaper som deltakere i delegasjonen, samtidig som Norge på hjemmebane gir tillatelse til tre oljefelt, helt ulovlig. Så vi har ikke noe annet valg enn å konfrontere Norge, både på klimatoppmøtet og her hjemme, sier Pleym.

Gina Gylver er enig.

– Det kjennes ekstra godt å utfordre Norge i retten denne uka samtidig som klimatoppmøtet starter i Dubai, ledet av en oljesjeik.


- Annonse -
Vil du annonsere her?