Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Stikkord: PHWF

Åtte miljøvernere som er fengslet i Iran, anklaget for spionasje, skal snart stilles for retten. Det opplyser Amnesty. For fire av de anklagde kan en dødsstraff bli utfallet, og Amnesty i Norge ber i dag i en appell om støtte til å kreve løslatelse av de åtte. Saken skal komme opp...