Utsnitt fra Teheran. Foto: Pixabay.

Åtte miljøvernere som er fengslet i Iran, anklaget for spionasje, skal snart stilles for retten. Det opplyser Amnesty.

For fire av de anklagde kan en dødsstraff bli utfallet, og Amnesty i Norge ber i dag i en appell om støtte til å kreve løslatelse av de åtte.

Saken skal komme opp i en rett i hovedstaden Teheran.

De åtte som er fengslet er medlemmer i den iranske miljøvernorganisasjonen Persian Wildlife Heritage Foundation (PWHF). Grunnlaget for arrestasjonene skal ha vært at de hadde overvåket bestanden av den truede villkatten asiatisk cheetah, men tiltalen skal lyde på spionasje, og påtalemakten hevder at dyrearbeidet kun var en dekkoperasjon. Påtalemakten skal videre ha antydet at de arresterte har bånd til både CIA og Mossad.

Av de fire som risikerer dødsstraff er en britisk-iransk-amerikansk statsborger. De fire øvrige arresterte risikerer fengselsstraffer på mer enn 10 år, ifølge den canadiske nettavisen The Globe and Mail.

Myndighetene i Iran skal også ha satt en av lederne i landets miljøverndepartement i varetektsfengsel i 72 timer.

I sin kronikk i The Globe and Mail skriver den iranske menneskerettsaktivisten Ladan Boroumand, og advokaten (og tidligere canadisk statsadvokat) Irwin Cotler, at anklagene er grunnløse.

Cotler og Boroumand hevder at mange iranske myndighetsorganer selv har konkludert med at anklagene er grunnløse, og at en bredt anlagt komité som ble nedsatt er av samme oppfatning, og mener at de arresterte må løslates.

I tillegg har de advokatene som myndighetene har oppnevnt hevdet at de arresterte er uskyldige, etter å ha lest seg gjennom saken, ifølge Cotler og Boroumand.

Likevel er tiltalen opprettholdt, og en rettssak ser altså ut til å nærme seg.


- Annonse -
Vil du annonsere her?