Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: plantevernmidler

"Fugler er gode miljøindikatorer ... fuglenes tilbakegang tyder på en generell nedgang i naturmangfoldet". (Martin Eggen, BirdLife)