Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Puddefjorden

Bergen kommune har siden 2009 hatt prosjektet Renere Havn Bergen løpende, og mandag 17. september var første del av tre ferdig - ryddingen av Puddefjorden. Utgangspunktet har vært at store deler av sjøbunnen utenfor Bergen er sterkt forurenset av tungmetaller og organiske miljøgifter, særlig PCB og kvikksølv. Prosjektet Renere Puddefjord har...