Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: Rockwool

Ved å elektrifisere steinullproduksjonen oppnås det en reduksjon på nærmere 80 % av CO2-utslippene og en reduksjon i avfallsmengden fra egen produksjon på fra 90 til 95 %, opplyser bedriften, som med sine vel 130 ansatte er en hjørnesteinsbedrift i Moss. Rockwools isolasjonsprodukter er basert på stein. Den vanlige framgangsmåten...